Uitwisselen van kennis en ervaring: gewoon doen!

28 augustus 2012

Uitwisselen van kennis en ervaring: gewoon doen!

Johan Willem van Dijk werkt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en is vanuit de overheid betrokken bij de Human Capital Agenda van de Topsector Water en verantwoordelijk voor de human capital acties uit het Bestuursakkoord Water. Het ministerie van I&M is sinds kort ook zelf actief op het gebied van personele uitwisseling.

Johan Willem van Dijk

Aansluiten bij lopende initiatieven…

Johan Willem:"zowel binnen het Bestuursakkoord Water (BAW) als de Topsector Water is veel aandacht voor het delen van kennis en ervaring. Een van de lijnen hierbij is het uitwisselen van personeel. Binnen het BAW is dit verwoord in actie 39 'investeren in menselijk kapitaal'. Voor de Topsector Water is personeelsuitwisseling verwoord binnen de Human Capital Agenda."

Platform WOW(Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water), richt zich onder andere op de samenwerking tussen beheerders van (vaar)wegen en het watersysteem, geeft aan bovenstaande doelstellingen concrete invulling. Een van de projecten die onder de vlag van WOW wordt uitgevoerd is namelijk personele uitwisseling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Waterkennisbank, eveneens een uitstekend initiatief om de kennis en ervaring die onze sector rijk is snel vindbaar te maken. Beiden initiatieven sluiten goed aan bij de uitdagingen binnen de BAW en de Topsector.

De medewerkers van I&M gaan snuffelen en uitwisselen...

Johan Willem gaat verder:"Chris Kuijpers, directeur-generaal Ruimte en Water bij het Ministerie van I&M, ondertekent binnenkort de intentieverklaring personeelsuitwisseling van platform WOW. Concreet betekent dit dat wij beiden initiatieven niet alleen toejuichen, maar dat wij ook actief participeren "

"Bij personeelsuitwisseling maken we onderscheid tussen snuffeldagen (kort meelopen in een andere organisatie) en intensieve uitwisseling (enkele maanden werken binnen een andere organisatie). Vanuit het ministerie ben ik voor beiden zaken aanspreekpunt, waarbij we ons in eerste instantie vooral richten op de snuffeldagen."

Wil je een van de medewerkers van het ministerie graag ontvangen om hem of haar te inspireren met het werk dat jij doet? Of wil je eigenlijk wel eens achter de schermen van het ministerie kijken? Neem dan contact op met Ronald Wielinga (wowmakelaar@platformwow.nl). Samen met Ronald zal ik de uitwisselingen voor het ministerie coördineren. We richten ons hierbij op alle stakeholders in de sector (kennisinstellingen, brancheorganisaties, bedrijfsleven en overheden)."