Uit ons netwerk: webtool maatschappelijk verantwoord inkopen

27 augustus 2018

Na de introductie van ISO 20400 als internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), is nu ook de Webtool ISO 20400 gelanceerd. Een online tool die ondersteunt bij implementatie, verantwoording en benchmarking van de eigen prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.

De webtool is een gezamenlijk initiatief van NEN en NEVI en heeft als doel bedrijven en (semi-) publieke organisaties te ondersteunen bij het implementeren van de richtlijn.

Daarnaast ondersteunt het bedrijven en (semi-) publieke organisaties hun eigen prestaties te verantwoorden via een zelfverklaring en te benchmarken met vergelijkbare organisaties.

ISO 20400 scan

Een belangrijk onderdeel van de webtool vormt de ISO 20400 scan. In de scan doorloopt men via vragen de verschillende onderdelen van de richtlijn. Het resultaat is een gedetailleerd inzicht van de prestaties van de organisatie op het gebied van MVI en een implementatie-/ verbeterplan voor de vervolgstappen.

Waarom ISO 20400?

De aandacht voor en urgentie van duurzaamheid neemt toe. Of het nu gaat om de consequenties van het klimaatakkoord, het tegengaan van slechte arbeidsomstandigheden of het bevorderen van dierenwelzijn. Naast doelstellingen als winstgevendheid, kwaliteit en continuïteit zien steeds meer bedrijven en organisaties maatschappelijk verantwoord ondernemen als een serieuze taak. Ook binnen inkoop en de toeleveringsketen speelt duurzaamheid daarom een steeds belangrijkere rol. Van organisaties wordt niet alleen meer verwacht dat hun eigen organisatieprocessen en producten duurzaam zijn, maar ook die van hun leveranciers. ISO 20400 helpt organisaties om duurzaam te opereren en jaagt het verduurzamen van producten, diensten en toeleveringsketens aan.

Op welke vragen geeft ISO 20400 zoal antwoord?

Hoe kan ik producten zo inkopen dat ze niet als afval op de vuilnisbelt verdwijnen, maar weer als grondstof kunnen worden gebruikt? Hoe kan ik een positieve bijdrage leveren aan de arbeidsomstandigheden waaronder onze grondstoffen worden geproduceerd? Hoe kan ik een bijdrage leveren aan energiereductie?