Uit ons netwerk: Waterschappen en Rijkswaterstaat praten over digitale veiligheid

18 juni 2018

Hackers houden zich, net als het water, niet aan de grenzen van organisaties. Daarom werken de waterschappen en Rijkswaterstaat steeds meer samen aan digitale veiligheid. Zo speurt het Computer Emergency Response Team naar risico’s op dit gebied. Onlangs besproken bestuurders of dit soort maatregelen wel voldoende zijn.

Het gesprek hierover werd door middel van prikkelende pitches gevoerd.

Risicoanalyses delen

De bestuurder stelden vast dat 100% veiligheid niet bestaat. Wel is het natuurlijk belangrijk om digitale veiligheidsrisico’s goed in kaart te brengen. En te kijken welke objecten niet kunnen uitvallen, omdat anders de processen van de waterbeheerders worden verstoord. Juist de objecten die zulke ‘ketenafhankelijke’ risico’s met zich meedragen, moeten digitaal veilig zijn.

De waterschappen en Rijkswaterstaat spraken daarom af om ketenafhankelijke risicoanalyses met elkaar te delen. Ook gaan de organisaties onderzoeken welke zaken op orde moeten zijn voor een watersysteem dat tegen een digitaal stootje kan. Deze afspraken worden via een addendum toegevoegd aan het bestaande Bestuursakkoord Water.