Uit ons netwerk: Krachten bundelen voor slimme binnenvaart

05 juli 2018

Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland gaan kennis en ervaringen uitwisselen voor een slimme, schone en efficiënte binnenvaart & infrastructuur. Daarbij is de hoofdrol weggelegd voor ‘smart shipping’: denk aan het slim gebruik van ICT voor verkeersmanagement en testen met slimme schepen in een testgebied. Beide partijen gaan formeel een partnerschap ofwel partner'ship' aan.

De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie werd bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst ‘Goederenvervoer over water in een stroomversnelling’ op 20 juni in Rotterdam. Zuid-Holland is de eerste partij die formeel een partnerschap aangaat met Rijkswaterstaat, dat de bereikbaarheid van Nederland wil verbeteren waarbij het water een belangrijke rol speelt.

Directeur Nancy Scheijven ondertekende de partnership overeenkomst: Het is mooi om te zien dat RWS niet als enige veel energie op Smart Shipping zet. Ook tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat we, provincie Zuid Holland en RWS, veel met de dezelfde dingen bezig zijn. Waarom dan niet samenwerken? Dat gaat we nu dus doen en hebben we vastgelegd in een overeenkomst. En nu wordt de vraag: Who’s next…Nancy doelt daarmee op welke organisatie de volgende is die vol mee gaat doen.

Gedeputeerde Rik Janssen over de samenwerking: Met ons programma Goederenvervoer over Water hebben we de afgelopen jaren een koploperspositie opgebouwd in de binnenvaart. Realtime vaargegevens delen, elektrische schepen, multimodaliteit – in Zuid-Holland doen we dat allemaal al. We delen die kennis graag met Rijkswaterstaat, en maken ook weer gebruik van hun kennis om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.