Tweede ontwerpsessie Smart Patrol Working Lab

10 juli 2018

Bij de inzet van drones is nog veel te ontdekken voor beheerders. Juist door het delen van ervaringen en samen te werken versnellen we samen de toepassingsmogelijkheden van drones. Platform WOW organiseerde daarom samen met Rijkswaterstaat en het LEF future center van Rijkswaterstaat een eerste Working Lab Smart Patrol op 8 februari 2018 waarin bestaande samenwerkingen op het gebied van drones naar ‘the next step’ worden gebracht. Onontbeerlijk daarbij is samenwerken met andere (overheids)partijen. Tijdens de eerste Working Lab werd kennis gemaakt met elkaars projecten en worden nieuwe kansrijke toepassingen en samenwerkingsverbanden gezocht. De tweede ontwerpsessie vond plaats op 18 juni 2018 wederom in LEF. Dit keer was het thema: vind de gezamenlijke rode draad om de inzet van drones meer slagkracht te geven. Onder de genodigden:

 • Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam
 • Provincies Zuid-Holland en Overijssel
 • Waternet
 • ANWB
 • Politie
 • Brandweer
 • Waterschappen
 • Prorail
 • ILT

Mogelijkheden van drones in het publieke domein

Beheerders in het publieke domein voeren nog veel activiteiten uit met traditionele methoden. Door inzet van drones kunnen veel activiteiten veiliger, efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Betere informatie kan worden verzameld om werk tegen lagere kosten uit te voeren. De inzet van drones kan zo breed zijn dat we hier een paar voorbeelden geven om een beter beeld te vormen:

 • verkeersmanagement
 • incidentmanagement
 • oliebestrijding
 • monitoring van waterkwaliteit
 • opsporen wietplantages
 • handhaving (lozingen en snelle motorboten)
 • overzien brand
 • dijkinspectie (verdroging en hoog water, vangen van muskusratten, piping in dijken)
 • inspectie (vaar)wegen en kunstwerken

En ga zo maar door. William Vermeulen van Rijkswaterstaat vatte het doel van deze sessie kort samen: “Er komt een tijd dat we meer mogen met drones. Hoe richten we dat dan in. Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Laten we kijken waar we elkaar vinden en daar onze krachten bundelen.”

Beperkingen van drones

Er gelden strenge regels voor de inzet van drones als ze bedrijfsmatig worden ingezet. Dit betekent dat de piloot een certificaat moet hebben. Ook mag de drone niet boven groepen mensen en bebouwing vliegen. Soms is het nodig om wel boven mensen, gebouwen of wegen te vliegen. Bijvoorbeeld om iemand op te sporen. Of vanwege een ongeluk. De Rijksoverheid wil de regels voor brandweer en politie in deze gevallen (tijdelijk) aanpassen. De hulpdiensten krijgen dan een ontheffing om toch een drone te gebruiken. Daarnaast zijn er nog andere beperkingen die met het weer te maken hebben.

Belangrijk

Buiten kijf staat voor iedereen dat luchtveiligheid boven alles gaat en dat het ILT met recht daar (strenge) regels voor hanteert. Daarnaast is het belangrijk samen onderwerpen te onderzoeken als het aanschaffen van drones en opleidingen. Want gaan we niet te veel mensen opleiden en drones aanschaffen. We zijn met zoveel partijen bezig. Op een gegeven moment moet gekeken worden of het niet efficiënter is om samen te gaan werken op het gebied van bijvoorbeeld opleiden, inspectie, verkeersmanagement en onderhoud. Genoeg ideeën voor een volgende Smart Patrol Working Lab! Hou deze website van Platform WOW hiervoor in de gaten!