Stedelijk Verkeersmanagement: evaluatie, zichtbaarheid en multimodaliteit

02 mei 2016

In april en mei 2016 organiseerden we drie regiobijeenkomsten over Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond, Den Haag en Zwolle. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen veel nuttige onderwerpen naar voren; de meeste waren herkenbaar maar sommige ook betrekkelijk nieuw.

De werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement heeft nu besloten om aan de slag te gaan met de onderwerpen 'evaluatie en zichtbaarheid' en 'multimodaliteit'.

Besproken onderwerpen

Tijdens de bijeenkomsten zijn de volgende onderwerpen benoemd:

  • C-ITS in de stad
  • evaluatie en zichtbaarheid naar bestuur en beleid
  • data (zicht op de stad)
  • verkeersmanagement voor fiets (en voetganger)
  • multimodaliteit (niet alleen keuzegedrag, maar ook de integrale regelaanpak en het stellen van prioriteiten)
  • beheer en onderhoud
  • tijdelijke situaties (WIU, evenementen)

Aan de slag met 'evaluatie en zichtbaarheid' en 'multimodaliteit'

Het onderwerp ‘C-ITS in de stad’ komt in programma Beter Benutten Vervolg uitgebreid aan de orde. Beheer en onderhoud gaat binnen het LVMB opgepakt worden en het CROW is bezig met een kennisbundeling t.a.v. verkeersmanagement bij tijdelijke situaties. Daarom is nu de keuze gemaakt om als eerste met de onderwerpen 'evaluatie en zichtbaarheid' en 'multimodaliteit' aan de slag te gaan. Beide onderwerpen hebben overigens ook veel met data te maken.

Bijdrage leveren?
Voor beide onderwerpen wordt een korte aanpak opgesteld dat daarna in de werkgroep en in het LVMB besproken zal worden. Wil je een bijdrage leveren aan een van deze onderwerpen? Stuur dan een e-mail naar info@platformwow.nl.

Presentaties over Stedelijk Verkeersmanagement
Stedelijk Verkeersmanagement, je kan er niet omheen (pdf, 2,5 MB);
Waarom Stedelijk Verkeersmanagement een hoge prioriteit dient te krijgen (pdf; 860 kB);
Stedelijk Verkeersmanagement in Zwolle (pdf; 3,7 MB)

Bekijk hier een video van de Innovatiecentrale.