Start WOW Noord-Holland

06 juli 2012

"Hoe gaan we de samenwerking verder vorm geven"? Dat was de centrale vraag tijdens de startbijeenkomst van WOW Noord-Holland. Ongeveer vijftig wegbeheerders kwamen samen in een broeierige zaal in de Philharmonie te Haarlem om verder te praten over deze vraag.

Foyer

Na een korte introductie van WOW Noord-Holland voorzitter Chris de Vries en een introductie van Ariea Vermeulen over platform WOW, vertelde samenwerkingsdeskundige Edwin Kaats waar het echt om gaat bij samenwerken. Aan de hand van een, door hem ontwikkeld, model ging hij in op de diverse aspecten van samenwerken zoals ambities en belangen.

Edwin en Chris

Organisatoren van deze middag, Chris de Vries, Frans Cornelis, Nienke Zeijlemaker en Ariea Vermeulen, gaven een toelichting op hun plannen en gingen met de deelnemers in gesprek om te bepalen waar er winst te behalen valt.Ter inspiratie waren er korte presentaties over assetmanagement (Albert Kandelaar, provincie Noord-Holland), gladheidbestrijding (Nanning Bulthuis, provincie Overijssel) en het Regionaal Tactisch Team (Rene Walhout, Rijkswaterstaat).

Ariea, Edwin en Nienke

Daarna ging men in kleinere groepen uiteen om de onderwerpen assetmanagement, gladheidbestrijding en uitwisseling van kennis en personeel verder uit te diepen en te bedenken hoe op korte termijn samenwerkingen kunnen worden gestart. Daar kwamen interessante dingen uit naar voren. Deze worden uitgewerkt en in de vorm van een verslag teruggekoppeld naar de aanwezigen. Al met al een zeer geslaagde middag. De energie om samen te werken was voelbaar aanwezig!

Kijk hier voor de presentaties:

Platform WOW, Ariea Vermeulen

Samenwerken, Edwin Kaats

Assetmanagement, Albert Kandelaar

Gladheidbestrijding, Nanning Bulthuis