Samenwerking belevingsonderzoeken

09 juli 2012

Verschillende organisaties in Nederland voeren onderzoeken uit naar het gebruik en de beleving van (vaar)wegen. Binnen platform WOW is daarom de behoefte ontstaan om te verkennen of -en zo ja wat voor- samenwerking mogelijk is op het terrein van belevingsonderzoek.

Tijdens een workshop en online discussieplatform hebben verschillende weg- en vaarwegbeheerders (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, havenbedrijven en ANWB) ervaringen op dit gebied uitgewisseld en werden de mogelijkheden verkend voor eventuele toekomstige samenwerking.

We hebben bekeken op welke terreinen we kunnen samenwerken op het gebied van onderzoeken. De eerste focus ligt op het in kaart brengen van de huidige manier van onderzoeken en het delen van deze onderzoeken.

Een aantal scenario's op het gebied van samenwerking kwam tijdens de sessies naar voren. De meeste winst is te behalen als we eerst en vooral profiteren van elkaars kennis in een kennisplatform. Een kennisplatform voorziet deelnemers van informatie op hun vakgebied, organiseert bijeenkomsten, stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied en onderhoudt het netwerk. Met een kennisplatform kun je bereiken dat vooral de meer fundamentele inzichten in gedrag en motivaties van (vaar)weggebruikers worden gedeeld, zodat iedereen die inzichten kan toepassen in zijn of haar omgeving en bij zijn of haar specifieke vragen. Ook kunnen mensen die op verschillende plekken werken elkaar op die manier snel vinden om gegevens of ervaringen uit te wisselen.

Platform WOW neemt de taak op zich om een kennisplatform te realiseren in samenwerking met verschillende beheerders. Onder andere via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.