RVM netwerk versie 2.3 beschikbaar

10 juli 2017

Deze week is het RVM-netwerk in opdracht van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB) geactualiseerd.

Het RVM netwerk is een samenhangend netwerk van rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. Het is van groot belang voor een goede bereikbaarheid en wordt onder andere gebruikt als basis voor projecten die erop gericht zijn om automobilisten betere reisinformatie te bieden. Denk aan projecten in het kader van Beter Benutten, zoals Wegwerkzaamheden Actueel en Maximum Snelheden.

Omdat de infrastructuur in Nederland verandert, maar ook omdat de visie op regionaal verkeersmanagement bijgesteld kan worden, wordt het netwerk vanaf het ontstaan in 2013 elk jaar geactualiseerd.

Welke wegen horen tot het RVM netwerk?

Als je het simpel samenvat dan zijn het:

  • alle rijkswegen;
  • alle provinciale wegen met voldoende verkeersintensiteit;
  • de gemeentelijke wegen die voor de doorstroming of de ontsluiting naar de rijks- en provinciale wegen van belang zijn.

Het ontstaan en het nut van het RVM netwerk

Om het netwerk vast te stellen hebben wegbeheerders definities vastgesteld van wegen die in het netwerk opgenomen moeten worden en afspraken gemaakt over (data) kwaliteit. Op basis daarvan is een kaart ontstaan. In eerste instantie betrof het wegbeheerders uit de diverse Beter Benutten regio's, maar inmiddels hebben meer provincies input geleverd.

In dit artikel van NM Magazine lees je meer over het waarom van het RVM netwerk.

Meer informatie

Je kunt het RVM netwerk en meer informatie raadplegen via RVM netwerk.

Heb je verder nog vragen? Neem contact op met je regionale vertegenwoordiger in de coördinatiegroep van het LVMB, of als je niet wie dat is, met rvmnetwerk@ndw.nu.