Oproep: deel je praktische Smart Shipping ervaringen!

07 maart 2019

Dit voorjaar organiseren we samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam een gezamenlijke Water ontmoet Water bijeenkomst om je bij te praten over de ontwikkelingen op het gebied van Smart Shipping. De bijeenkomst is gericht op mensen die bij de overheid werken, zoals beleidsdirecties, Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies en havenautoriteiten.

Oproep

Werk jij bij de overheid en heb jij praktische ervaring met Smart Shipping die je wil delen om collega’s te informeren en te inspireren? Meld je dan aan bij Jelmer de Lange van Rijkswaterstaat. Mogelijke onderwerpen zijn: inspecties, slimme vaartuigen, intelligent corridormanagement, regelgeving en datagebruik en dataveiligheid.

Binnenkort hoor je meer over de bijeenkomst.