Opleidingstraject Smart Mobility gestart

06 november 2017

Op maandag 2 oktober is het traject Aan het werk met Smart Mobility van de Provincie Overijssel van start gegaan. Gedurende zes maanden doet een team van twintig Overijsselaars vanuit WW en bijstand kennis en werkervaring op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit op bij de provincie en partners. We spraken projectleider Erna Hissink over het initiatief.

Waar gaat het team precies mee aan de slag? 

Smart Mobility is een erg breed thema, van de zelfrijdende auto tot deelfietsen en diverse toepassingen in apps. Thema’s in Smart Mobility zijn Techniek/data, Organisatie en gedrag, Samenwerking tussen overheden en private partijen en Learning bij doing. Het team werkt in deze breedte van onderwerpen.

Concrete vraagstukken voor het team zijn een ambitieverkenning ten aanzien van Smart Mobility voor een gemeente, het voeren van overleg met partijen en het maken van plankaarten voor de plaatsing van openbare laadpalen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de huidige parkeerdruk en een slim parkeerverwijssysteem. Daarnaast wordt gekeken of de deelnemers aan de slag kunnen met één of meerdere thema’s uit de actie agenda slimme mobiliteit Oost-Nederland (GO VOORT).

Wat gaat het team bijdragen aan het thema Smart Mobility?

De urgentie om aan de slag te gaan met Smart Mobility oplossingen is groot. Het doel is dat dit team hoger opgeleide mensen een boost gaat geven om zich in te zetten voor Smart Mobility oplossingen in Overijssel. De deelnemers zullen ook verbindingen gaan leggen binnen organisaties en tussen organisaties/bedrijven. Werkgevers zijn van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen als ze personele versterking zoeken voor verkeerskunde, mobiliteit en projecten.

Met welke partners werken jullie samen?

We werken samen met Arcadis, Balance, gemeenten in Overijssel, KWS, RoyalHaskoning DHV, Sweco, TASK/AT Osborne/Grondwerken projectmanagement UWV, TWW/ReintenInfra/ Dosta Van Gelder, Voort, Werkplein en Witteveen+Bos.

Bij welke organisaties wordt nog meer gewerkt door de deelnemers, naast de Provincie Overijssel?

In zes maanden stomen we de leden uit het team klaar voor een baan in de wereld van de vernieuwende verkeerskunde en projecten. In het opleidingstraject zit een periode van 3 maanden werkervaring bij een wegbeheerder of andere partner in het project. De organisaties waar de deelnemers werkervaring opdoen zijn gemeenten in Overijssel, de provincie, een aannemer en enkele adviesbureaus. Bij deze werkervaringsplekken zullen de deelnemers de verbinding leggen met Smart Mobility in de organisatie of wordt aan een specifieke opdracht gewerkt.

Kunnen andere organisaties dit concept overnemen?

Het project is een nieuwe vorm van samenwerken waarin verschillende doelen (SROI invullen, personeel vinden, werkloosheid oplossen, boost geven aan Smart Mobility) en belangen bij elkaar gebracht zijn. Hierdoor is het project gerealiseerd tegen lage kosten. We denken en hopen dat veel organisaties hiervan willen leren. Daarom ontwikkelen we in samenwerking met de Open Universiteit een blauwdruk van het project. Dit wordt een handreiking die voor het publiek beschikbaar is. Natuurlijk kunnen geïnteresseerden ook contact met ons opnemen.Kijk voor meer informatie en contact over dit project op de website van Provincie Overijssel.