Openbare verlichting gezamenlijk aangepakt

18 april 2017

De provincie Limburg en de gemeenten Maastricht, Sittard-Geleen, Schinnen en Meerssen hebben de aanbesteding van de openbare verlichting samen opgepakt.

Op initatief van de provincie Limburg gingen zij op een constructieve manier de dialoog aan, waaruit in korte tijd een goed contract vloeide. Lokaal maatwerk vormde daarbij het uitgangspunt. Verder is het beheer en onderhoud op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier opgepakt. Een samenwerking om trots op te zijn, aldus het projectteam.

Inmiddels is de aanbesteding afgerond en zijn de marktpartijen geselecteerd. De vertegenwoordigers van de provincie en de gemeenten hebben besloten om de opgebouwde samenwerking te blijven onderhouden.