Test header

Nieuwsbrief oktober: Samenwerken levert wat op!

31 oktober 2014

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van oktober 2014.

Eén van de mooie dingen van bij de overheid werken is dat je mag afkijken. We hebben geen last van copyrights of conflicterende commerciële belangen. We werken allemaal voor dezelfde zaak: het algemeen belang. Gek eigenlijk dat we toch heel vaak geneigd zijn om in onze eigen gemeente telkens weer het (soms vierkante) wiel uit te vinden. Terwijl de oplossing van een probleem om de hoek ligt, bij een andere gemeente of bij een andere overheid zoals de provincie of Rijkswaterstaat. En dat is dan weer het mooie van WOW: dat brengt ons allemaal dichter bij elkaar waardoor het eenvoudiger wordt om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren.

Dat hebben we in de regio Utrecht gedaan op het onderwerp gladheidbestrijding. De provincie Overijssel was winnaar van de WOW Prijsvraag 2010 met dit onderwerp. Dus nodigden we Nanning Bulthuis van de provincie Overijssel uit om ons te vertellen over hun succesvolle aanpak. In die eerste bijeenkomst ontstond het besef dat communicatie onderling op basis van dezelfde gedeelde informatie, bij voorkeur via een kaart gekoppeld aan een GIS-systeem, essentieel is en dat we in Utrecht daaraan samen zouden moeten werken. Maar we stelden ook vast dat communicatie met de omgeving, met de weggebruikers, minstens zo belangrijk is. Dus nodigden we vervolgens Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat uit om ons het verhaal te doen over de landelijke communicatie aanpak van Rijkswaterstaat.  Zijn verhaal inspireerde ons om onder voorzitterschap van Arie Oskam van de gemeente Houten een werkgroep te starten en aan de slag te gaan om vóór de winter nog een gezamenlijke communicatie aanpak voor de regio  klaar te hebben.

En dat is gelukt dankzij de gecombineerde inzet van communicatiemedewerkers én gladheidbestrijders uit de provincie en de gemeenten Amersfoort, Houten en Utrecht. Op het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres (zie onderlaatste nieuwsop deze site) van 1 oktober jongstleden mocht ik onze goed gevuldecommunicatie-toolboxpresenteren. Maar liefst 100 deelnemers uit alle delen van Nederland zaten in de zaal en op mijn vraag "wie zou deze gereedschapkist morgen al willen gebruiken?" gingen zo'n 90 vingers de lucht in. We hebben blijkbaar met elkaar iets gemaakt waar behoefte aan is en niet alleen in de regio Utrecht.

Ik ben er trots op dat we in relatief korte tijd zo'n mooi resultaat hebben bereikt. Ik besef dat dat alleen mogelijk is geweest door de enthousiaste inzet van een aantal medewerkers en vooral van Femke Bakker van de provincie Utrecht. Maar óók omdat we mochten afkijken bij de collega's van andere overheden. Voor mij een mooi voorbeeld dat samenwerken wat oplevert!

Donderdag 6 november bespreken we de toepassing van onze communicatie-toolbox voor gladheidbestrijding meer in detail van 15.00 tot 17.00 in het fonkelnieuwe Stadskantoor van de gemeente Utrecht. Je bent welkom. En hou deze website in de gaten: de toolbox wordt binnenkort geplaatst!

Dan BekkerDan Bekker,

Programmamanager Kwaliteit Openbare Ruimte, gemeente Utrecht
Lid bestuur WOW