Nieuwsbrief juni: Uitwisseling verbetert kwaliteit

12 juni 2017

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juni 2017.

Met veel plezier schrijf ik het voorwoord voor het zomernummer van de nieuwsbrief WOW. Voor mij het laatste voorwoord in mijn functie als directeur scheepvaartverkeer- en watermanagement bij Rijkswaterstaat.

Na de zomer maak ik de overstap naar het Hoogheemraadschap van Delfland, als secretaris-directeur. Een prachtkans, want ik ga werken bij een organisatie met een prachtige historie, een geweldige staat van dienst op het terrein van waterbeheer en heel veel hoogwaardige vakmensen in dienst.

Uitwisseling waardevol voor een frisse blik

Dus niet dat ik nu wil beweren dat met mijn komst naar Delfland alles vanzelfsprekend beter of anders gaat worden. Maar wat ik wel beweer is dat juist de uitwisseling heel waardevol is: een frisse blik, ervaring uit een andere omgeving, het helpt allemaal om het waterbeheer voor heel Nederland een stap verder te brengen. En dat is voor mij persoonlijk dus meteen een prachtig bruggetje naar dat waar WOW voor staat: uitwisseling tussen publieke organisaties in de weg- en waterwereld om de kwaliteit van ons werk voor de mensen in Nederland verder te verbeteren!

Samenwerking is vanzelfsprekend geworden

In de zes jaar die ik nu binnen WOW actief ben geweest heb ik een grote ontwikkeling gezien. Van voorzichtige samenwerking in het begin, met een tweejaarlijkse netwerkdag als focuspunt, naar het vanzelfsprekend elkaar opzoeken als het werk daar om vraagt. Los van welke netwerkdag dan ook. De voorbeelden die ik daarvan heb gezien zijn legio. Om er een paar te noemen: het WOW netwerk van Young Professionals, cruciaal voor onze meerwaarde nu, en op de langere termijn. En denk aan samen leren op het terrein van assetmanagement. Want allemaal werken we aan dezelfde vraagstukken over het effectief beheren van onze infrastructuur.

Inclusiviteit

Bovendien beperken we ons in het WOW netwerk al lang niet meer tot de traditionele partners in het infrastructuurbeheer; zo zijn bijvoorbeeld ook de drinkwaterbedrijven tegenwoordig actief binnen WOW.

Agressie en geweld

Ook deze nieuwsbrief is een mooie afspiegeling van de breedte van het werk waarin we de samenwerking gezocht en gevonden hebben. Als bijzonder thema in dit nummer vraag ik graag aandacht voor een update naar agressie en geweld waar onze medewerkers soms mee te maken krijgen en hoe we daar samen mee om kunnen gaan.

Ik ben er van overtuigd dat ik met dit voorwoord mijn enthousiasme over de samenwerking binnen WOW heb kunnen overbrengen, en zet graag vanuit mijn nieuwe positie de samenwerking met alle partners voort!

Pieter Janssen 05b -375

Pieter Janssen, directeur scheepvaartverkeer- en watermanagement bij Rijkswaterstaat en bestuurslid Water ontmoet Water

Dit artikel is geschreven als voorwoord voor de WOW nieuwsbrief van juni 2017.