Test header

Nieuwsbrief juli: Kennis koppelen en nieuwe inzichten

11 juli 2016

Hoe zorg je er voor dat de kennis die je bezit toepasbaar blijft in een omgeving die steeds verandert? Het ligt erg voor de hand. Dat doe je door zelf nieuwe inzichten op te doen (bijscholen) en je kennis te koppelen aan de kennis van een ander. Als je er op gaat zitten gebeurt er niet zoveel mee. Het veroudert en de bruikbaarheid neemt af.

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juli 2016.

Er zit enorm veel kennis bij medewerkers van de waterschappen en de wil deze te delen met anderen is groot. Waterschappers maken dan ook deel uit van talloze platforms, themagroepen, denktanks, expertgroepen, verenigingen, werkgroepen, commissies, etc. Er wordt weleens gegrapt dat als twee waterschappers met elkaar praten dit minimaal een nieuw samenwerkingsverband oplevert. Concreter: op Sharepoint van de Unie, waar waterschappers elkaar ontmoeten, hebben we ruim 3500 deelnemers. Dat is één op de drie mensen werkzaam bij een waterschap.

De luiken open

Maar de wereld is groter dan de waterschappen. Je moet niet alleen je licht opsteken binnen de water(schap)sector, maar ook daarbuiten. Bij andere overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hier is WOW een mooi voorbeeld van. Het verbindt waterbeheerders met het doel kennis en ervaringen met elkaar te delen. Als directeur van de Unie van Waterschappen zie ik elke dag de toegevoegde waarde van delen van kennis en netwerken. Als vereniging stimuleren we dit bij onze leden, de 22 waterschappen. Als een onderwerp of probleem wordt besproken levert dit een rijke oogst op aan ervaringen, oplossingen en ideeën.

Een onderwerp of probleem met collega’s van verschillende kanten bekijken, levert een gebalanceerde kijk op. Hiermee wordt de kans vergroot dat een uiteindelijke oplossing of uitwerking ook gaat passen in de omgeving. Daarmee is het een ‘duurzame’ oplossing of uitwerking geworden.

Begrip voor elkaar

Om samen te werken en te leren van de ander, moet je je ook verdiepen in de positie van de ander. Dit bepaalt namelijk voor een deel de kijk op een onderwerp of probleem. Door je hierin te verdiepen ontstaat er vaak ook meer begrip voor de positie van de ander. Dit is een bij-effect van kennis delen en wel zo belangrijk als je wilt samenwerken op een onderwerp of samen een positie wil gaan innemen. Dit is voor de Unie van waterschappen van belang. In ons lobbywerk in Den Haag en Brussel brengen we namelijk gemeenschappelijke standpunten in. Vaak namens de waterschappen, soms namens de waterbeheerders of als decentrale overheden. 

WAUW

WOW heeft een belangrijke functie in het delen van kennis tussen de waterbeheerders. Het karakter van een enthousiast, maar niet verplichtend platform, is volgens mij een succesformule om vanuit de eigen motivatie kennis te delen. Eigen motivatie is altijd sterker dan opgelegde samenwerking.  Er zijn natuurlijk noodzakelijke werkzaamheden bij die simpelweg moeten, maar liever werkt de Unie van Waterschappen vanuit de eigen motivatie van waterschappen om met elkaar verder te komen, net zoals WOW dat doet. Als je op die manier werkt, zie ik vaak dat het eigenlijk vanzelf gaat. WAUW!

Albert Vermuë,
Algemeen directeur van de Unie van Waterschappen
Bestuurslid Water Ontmoet Water

Albert Vermue