Nieuwsbrief juli: Generaliseren is gevaarlijk

11 juli 2017

Generaliseren is gevaarlijk. Want een hele groep over één kam scheren, daar doe je altijd mensen mee tekort. Toch ga ik het doen.

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW nieuwsbrief van juli 2017.

Want wat is nou een kenmerk van ons beheerders? De meeste beheerders die ik ken houden enorm van hun vak. We lopen warm voor ons vakgebied, of dat nu groen, wegen of riolering is. Maar we zijn ook bescheiden. Waar in sommige vakgebieden de kleinste successen groots worden gevierd, vindt een beheerder dat hij/zij gewoon zijn werk doet. Daar hoef je toch geen aandacht op te vestigen? Daarmee doen we onszelf vaak tekort. 

Inzendingen Amersfoort voor WOW prijs

Ik vind namelijk dat we trots mogen zijn op wat wij als beheerders elke dag neerzetten. Daarom dingen wij dit jaar vanuit de gemeente Amersfoort mee met twee inzendingen voor de WOW prijs voor "Beste Samenwerking".

  • Onze eerste inzending betreft de rioolreiniging en -inspecties inclusief de inname en bewerking van slib uit riool, kolken en gemalen. Dit besteden we dit jaar opnieuw samen met de gemeenten Leusen en Bunschoten aan. Hierdoor wordt het werk voor de markt interessanter, krijgen wij een betere prijs en geven we invulling aan ons gezamenlijk belang op dit vlak.
  • Ons tweede project zit nog in de verkennende fase. We hebben met Leusden en Soest nu al een gezamenlijk contract voor het onderhoud van onze VRI's. Nu kijken we samen met de provincie en andere gemeenten in de provincie Utrecht of we dit kunnen opschalen en ook kunnen uitbreiden met vervangingen.

Uitdaging

Ik weet zeker dat er bij iedereen projecten zijn waarin goed wordt samengewerkt en ik daag je bij deze uit om deze initiatieven in de spotlight te zetten. Niet alleen om die 15.000 euro, maar vooral om het met elkaar delen en leren van die samenwerking.

Investeren in samenwerking is nodig

Samenwerken, leren en je werk steeds beter willen doen is niet meer dan normaal. Maar tegelijkertijd staan onze werkdagen steeds meer onder druk. De waan van de dag vraagt steeds meer tijd van ons, we hebben door allerlei bezuinigingen vaak minder geld, dus het moet allemaal sneller en efficiënter. Daarom is de neiging groot om die kennismiddag dan maar over te slaan, of dat gesprek met vakgenoten dan maar niet te voeren.

Maar juist als beheerder weten we dat investeren nodig is. Dat geldt niet alleen voor ons werkveld, maar ook voor onszelf. In het rondje dat ik aan het maken ben door de regio Utrecht zie ik een duidelijke behoefte aan kennisuitwisseling rondom inhoud. We doen met 400 wegbeheerders voor een groot deel hetzelfde werk en natuurlijk is het dan handig om te kijken hoe vakgenoten het doen. Kennisuitwisseling en samenwerking leiden tot nieuw inzichten, waardoor we ons werk sneller en efficiënter kunnen uitvoeren. 

Het grootste kapitaal

Met platform WOW bouwen we samen aan een netwerk van vakgenoten rondom inhoud. Dit hebben we met de toenemende schaarste van kennis in de nabije toekomst heel hard nodig! Iedereen kan dit faciliteren door van elkaar te leren, elkaar te helpen en zijn netwerk uit te bouwen. Doe dus mee aan de WOW prijs, schrijf je in voor een Meeloopdag of kom naar de WOW dag. Je bent zelf het grootste kapitaal dat je bezit.

Ericvanduijn2017 375

Eric van Duijn, teammanager afdeling Leefomgeving Gemeente Amersfoort, College van Toezicht Hogeschool Utrecht en voorzitter WOW Utrecht