Test header

Nieuwsbrief januari: Fluisterasfalt mooi resultaat van samenwerking

31 januari 2014

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van januari 2014

Op 20 januari kopte de voorpagina van de Telegraaf met: "Fluisterasfalt bespaart kosten"en "Geluidsschermen straks overbodig". Ook Nieuwsuur besteedde diezelfde avond aandacht aan dit onderwerp. Door innovatief inkopen en intensieve samenwerking tussen overheden, markt, kennisinstellingen en buitenlandse bedrijven ontstaan mogelijkheden voor een heel stil wegdek. Het in een vroegtijdig stadium delen van kennis tussen partijen en samen bezien welke vorm van inkopen daar het beste bij past bleek cruciaal.

Op deze manier dragen we door samenwerking bij aan een duurzame oplossing voor een leefbaar en bereikbaar Nederland. Via WOW en haar goede regionale netwerk kunnen alle wegbeheerders op termijn van dit soort ontwikkelingen profiteren en deze toepassen binnen hun eigen projecten. Ik vond dit, zo aan het begin van het nieuwe jaar, een mooi voorbeeld van wat samenwerking kan opleveren. Het inspireert mij om me ook dit jaar weer vol in te zetten voor WOW. Onze ambitie is om door samenwerking een betere kwaliteit te leveren voor de weggebruikers, of dezelfde kwaliteit te leveren tegen lagere kosten. Dit willen we weer een stap verder te brengen in 2014.

Niet dat we in 2013 nog geen mooie resultaten hebben gehaald, integendeel! We zetten duidelijke stappen door het delen van kennis en echt samen doen op het gebied van assetmanagement, incidentmanagement en inkoop. Zo is in 2013 in regio Zuid Nederland een pilot gestart op het gebied van het gezamenlijk inspecteren van kunstwerken. Niet alle overheden hebben deze kennis nog zelf in huis. Door het delen van expertise, het uniformeren van onze werkwijzen en het afstemmen van planningen over de grenzen van onze eigen organisaties heen, lukt het hier om echt efficiënter te werken. Zo leveren we dezelfde of meer kwaliteit tegen lagere kosten. We maakten hier een start mee met de provincie Limburg, de vier grote gemeenten in Limburg en het Rijk. Na afloop van de pilot, en bij blijvend goede resultaten, volgt een verbreding naar de rest van Zuid-Nederland.

Ook in Zeeland zijn er flinke stappen gezet. Door samenwerking tussen de verschillende overheden werden de belangrijkste veiligheidsknelpunten in kaart gebracht en aangepakt. In de regio Eindhoven en bij de A2 tunnel in Maastricht werkten we nauw samen op het gebied van incidentmanagement. We zetten onze mensen in op elkaars netwerk, stemden werkwijzen op elkaar af en maakten gebruik van elkaars faciliteiten.

Onze netwerken zijn afhankelijk van elkaar en hebben dezelfde gebruikers die geen boodschap hebben aan beheergrenzen van Rijkswaterstaat, provincie of gemeenten. Zij willen goed geïnformeerd gebruik maken van een betrouwbaar netwerk. Het is aan ons om dit gezamenlijk voor elkaar te krijgen. En in tijden van bezuinigingen, het liefst dezelfde kwaliteit en faciliteiten te bieden, voor minder geld.

Ik hoop dat het voorbeeld uit de actualiteit, zoals het fluisterasfalt, ook jullie inspireert om in 2014 het goede werk van vorig jaar volle kracht door te zetten. Heel veel leesplezier!

Diederik Timmer,
Landelijk Bestuur WOW
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Diederik Timmer