Test header

Nieuwsbrief februari: Talloze ontmoetingen van water

20 februari 2018

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW nieuwsbrief van februari 2018.

De kranten staan er mee vol: de circulaire economie. Het eindproduct van de één proberen we te verbinden aan het ingangsproduct van de ander. Platform WOW organiseerde er de afgelopen maand een bijeenkomst en een webinar over.

Zonder dat wij ons ervan bewust zijn, gebeurt dit elke dag in de waterketen. Drinkwaterbedrijven maken drinkwater uit grondwater of uit oppervlaktewater, direct of via oeverinfiltratie of duininfiltratie. Het drinkwater wordt gebruikt, we drinken het, we wassen ermee, we maken zaken schoon en we spoelen er onze toiletten, met toegevoegde producten, mee door. Dit water wordt verzameld, komt bij de rioolzuivering, wordt gezuiverd en komt in het oppervlaktewater terecht. Het oppervlaktewater gebruiken we weer als bron voor drinkwater. De cirkel is gesloten, talloze ontmoetingen van water.

Ontwikkelingen in de waterwereld

Twee ontwikkelingen in de waterwereld komen de laatste tijd groot in het nieuws. We hebben steeds meer mogelijkheden om verschillende stoffen, tot in zeer kleine hoeveelheden, te meten. Hierdoor meten we zelfs stoffen die we in de dagelijkse praktijk niet eens kennen. Op laboratorium niveau weet men er wel een naam aan te verbinden. Wat de betekenis van deze stoffen is, is lang niet altijd duidelijk. Bezorgdheid over gezondheid technische gevolgen neemt dan toe en dit kan het mooie imago van het Nederlandse drinkwater schaden. De tweede ontwikkeling is dat deze stoffen niet altijd te verwijderen zijn met de gangbare zuiveringstechnieken in rioolwaterzuiveringen en drinkwater productie zuiveringen. Ook dit geeft zorgen.

Medicijnresten in het water

Alle burgers van Nederland willen dagelijks betrouwbaar drinkwater uit de kraan. Ook willen ze schoon oppervlaktewater met een gezonde ecologie, waarin zij kunnen zwemmen, waarop of waarbij zij kunnen recreëren of waarmee zij hun groente besproeien. Tegelijkertijd gebruiken ze het water zoals het hen uitkomt. Ze worden ouder en gebruiken steeds meer en andere medicjinen om langer en gezonder te kunnen leven. Deels worden deze in ons lichaam verbruikt, maar ook komen zij met poep en plas in het riool terecht, lopen door de rioolzuivering, verstoren het ecologisch milieu in het oppervlaktewater en komen aan op de drinkwaterproductiebedrijven. Om dit alles tegen te houden, zijn zeer geavanceerde zuiveringstechnieken noodzakelijk, die (nog) niet beschikbaar zijn. Een maatschappelijk probleem, dat geen enkele partij in de keten in zijn eentje zal kunnen oplossen.

Schone Maaswaterketen

Daarom sloegen waterschappen en drinkwaterbedrijven de handen ineen en ontstond er een prachtige samenwerking, die zich gaat inspannen voor een Schone Maaswaterketen. Kennis werd gedeeld en er liggen kansen om met inzet van aanpassingen in zuiveringstechnieken nu bij de rioolzuiveringen een flinke verbeterslag te maken in de verwijdering van medicijnresten. Door samen te werken, door elkaars belangen te accepteren en door in te zien dat al deze partijen uiteindelijk werken voor dezelfde klant/ burger, kunnen we een beter leefklimaat in Nederland realiseren.

Bewustwording rondom de waterkwaliteit

Toch zullen nog meer partijen zich mee moeten gaan buigen over deze problematiek. De burger/ klant als gebruiker, de farmaceutische industrie als bron en vele partijen daartussen. Hier starten we met bewustwording en daar hopen we ook bij de komende Knappe Waterhoofden getuige van te mogen zijn. Dunea mag dit keer het podium voor leveren voor deze wedstrijd, waarbij jongeren worden gestimuleerd om met hun profielwerkstuk oplossingen te bedenken voor de uitdagingen in het water waar wij voor staan. Wij doen dat met veel enthousiasme. Als jong het inzicht ontstaat dat wij, met welk water dan ook, altijd zuinig en bewust om moeten springen, geeft dat een solide fundament voor een gezonde samenleving.

Ad de Waal Malefijt

Ad de Waal Malefijt

Plaatsvervangend directeur Dunea
Bestuurslid Water Ontmoet Water