Mijlpalen voor Sawa

28 november 2016

In de afgelopen tijd waren er twee mijlpalen voor SaW@. Dat is het samenwerkingsverband in de watersector op het gebied van gezamenlijke informatievoorziening voor de ondersteuning van de Vergunningverlening en Handhavingsprocessen.

De eerste mijlpaal is dat onlangs drie nieuwe waterschappen zich aangesloten bij SaW@: waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel en waterschap Roer en Overmaas. Hiermee is het totaal van deelnemers aan SaW@ op dertien gekomen. De bestaande deelnemers van SaW@ zijn Rijkswaterstaat, de hoogheemraadschappen Amstel Gooi en Vecht (Waternet), Hollands Noorderkwartier en de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Noorderzijlvest, Peel en Maasvallei, Rivierenland, Vallei en Veluwe en Zuiderzeeland.

De tweede mijlpaal is dat SaW@ op 10 november 2016 een overeenkomst met Inspectieview Milieu tekende. In 2017 worden de SaW@-deelnemers ook daadwerkelijk aangesloten op Inspectieview. Inspectieview Milieu is een landdekkend systeem voor informatie-uitwisseling binnen het milieudomein. Inspecteurs kunnen hiermee informatie delen over inspectieobjecten.

Voor meer informatie over Saw@ kun je contact opnemen met Coenraad Doeser (Waterschapshuis) via C.Doeser@hetwaterschapshuis.nl of via  06 29099193.

Factsheet Saw@