LVMB draagt bij aan Talking Traffic

11 juli 2017

Wat als het verkeer het verkeer gaat regelen? Talking Traffic roept wegbeheerders op om aan dit vraagstuk bij te dragen.

Talking Traffic is een partnership tussen private en publieke partijen. Het biedt een nieuwe generatie reisinformatie waarmee je voordat je vertrekt goed geïnformeerd bent en tijdens je reis verder kunt kijken dan door de voorruit. Met dit ITS-project van het Vervolgprogramma Beter Benutten wordt ongeveer € 70 miljoen geïnvesteerd.

Nieuwe ontwikkelingen in ‘smart mobility’ volgen elkaar in snel tempo op. Vandaag parkeren auto’s zichzelf in en zijn ze verbonden met elkaar (connected cars). Overmorgen kan de auto jou zelfstandig, via de snelweg en in grote delen van de stad, naar je bestemming rijden.

Ombouw van verkeersregelinstallaties

Concreet richt het partnership zich nu op de ombouw van landelijk meer dan 800 verkeersregelinstallaties, zodat deze kunnen communiceren met voertuigen. Bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=vr01kT9zIUs Met deze ombouw wordt het mogelijk dat het verkeer het verkeer gaat regelen.

Verder streeft Talking Traffic nieuwe vormen van marktwerking en samenwerking na. Het is daarmee ook een uitnodiging aan publieke partijen om de onderlinge samenwerking verder te versterken: de 'bestaande' wereld van verkeersmanagement moet ruimte geven aan de producten en diensten van Talking Traffic.

De wegbeheerders die deelnemen aan het Landelijk Verkeersmanagement Beraad hebben gezamenlijk geconstateerd dat ze willen helpen de producten en diensten van Talking Traffic een plek te geven in de wereld van verkeers- en netwerkmanagement. Daarnaast wil het LVMB de projectorganisatie van Talking Traffic helpen de juiste deskundigheid vanuit de wegbeheerders aan tafel te krijgen. Nieuwe ontwikkelingen floreren het best als we ze samen oppakken en de goede deskundigheid vanaf het begin aan tafel zit. Het LVMB wil deze deskundigheid actief opzoeken en uitnodigen.

Bijdrage leveren aan Talking Traffic

Wil je een bijdrage aan de ontwikkeling van Talking Traffic leveren? Meld je dan aan bij Marcel Westerman: marcel@westerman.nl.

De ontwikkeling van Talking Traffic is te volgen via de nieuwsbrieven op www.beterbenutten.nl.