Landelijk Waterloket

02 juli 2012

Op dit moment is een projectteam bezig om een business case op te stellen voor een landelijk waterloket. Zo'n loket is de plek waar mensen met al hun watervragen terecht kunnen. De business case gaat enerzijds in op de behoefte / noodzaak van een dergelijk loket en anderzijds, als er toegevoegde waarde is, op de wijze waarop een dergelijk loket ingericht en ingevoerd kan worden. Twee onderzoeken vormen de basis voor de business case. Het eerste onderzoek is reeds afgerond. Dit onderzoek richtte zich op het inventariseren van de behoefte aan een landelijk waterloket bij burgers. Het tweede onderzoek staat voor deze zomer gepland. Onder de diverse bestaande loketten wordt geïnventariseerd of zij de vragen binnenkrijgen die voor hen bedoeld zijn en of zij, indien dit niet het geval is, de vragen doorverwijzen naar de juiste beheerder. Op basis van deze twee onderzoeken zal het projectteam de business case uitwerken voor het eind van het jaar. Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Veghel, provincie Friesland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.

Meer informatie: www.meldpuntwater.nl