Koopmanspolder trapt af

02 juli 2012

Op vrijdag 15 juni 2012 werd de letterlijke aftrap gegeven voor de uitvoering van het project Koopmanspolder, dat op 1 november 2011 tot winnaar van de WOW-prijs werd uitgeroepen.

Aftrap
In de sfeer van het EK schoten gedeputeerde Jaap Bond van provincie Noord-Holland, hoogheemraad Cees Mantel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, programmamanager Hans de Vries van Rijkswaterstaat en wethouder Kasper Gutter van Medemblik in de polder bij Andijk/Wervershoof penalty's op de doelen natuur, landschap en water.

Aftrap Koopmanspolder

Integraal project
De drie doelen bij de aftrap staan voor het integrale karakter van de Koopmanspolder. In de tot nu toe agrarische polder ontstaat een mooi en interessant natuurgebied én een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. De nieuwe vormgeving, een ontwerp van beeldend kunstenaar Ben Raaijman, is een bijzondere aanvulling op het cultuurhistorisch landschap rond de Westfriese Omringdijk.

Flexibel peil
Als de nieuwe inrichting begin 2013 klaar is, krijgt de Koopmanspolder zoveel mogelijk rust, zodat de natuur zich goed kan ontwikkelen. Daarna gaan Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de slag met het flexibel peilbeheer. In 2014 volgt het water in de polder min of meer het natuurlijke peil en het jaar daarna er wordt bekeken hoe ver het water kan uitzakken. In 2016 mag de polder vollopen tot het peilniveau van het IJsselmeer. Dit betekent dat het water ongeveer tot aan de voet van de dijk komt. In de vierjarige proefperiode worden de effecten op de veiligheid, de waterkwaliteit, de visstand en de natuur gevolgd.

Planning uitvoering
Binnenkort gaat de aannemer aan de slag. Het eerste deel van de graafwerkzaamheden moet eind augustus klaar zijn. De inlaatconstructie wordt in september opgeleverd. De rest van het werk is gereed in februari 2013.

Samenwerking
De ontwikkeling van de Koopmanspolder is een samenwerkingsverband van provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares, Gemeente Medemblik en Staatsbosbeheer. Dienst Landelijk Gebied begeleidt de uitvoering van het project.

Koopmanspolder

Meer informatie op: www.noord-holland.nl/Koopmanspolder