Test header

Kennis delen om samen te kunnen werken

15 juli 2011

Om te kunnen samenwerken, moet je elkaar kennen. Je moet weten wat er bij de andere organisatie speelt. Aan welke problemen werkt een andere waterbeheerder? Welke kennis en ervaring heeft een collega van een andere waterbeheerder? Samen werk je aan het watersysteem. Als je elkaar niet kent, kun je ongemerkt met je plaatselijke oplossing een probleem creëren ergens anders in het systeem. Dat kun je alleen voorkomen door elkaar op te zoeken en kennis en ervaring uit te wisselen. WOW biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, met workshops, vakbroederoverleg en de landelijke WOW-dag.

Als beheerders werken we al op verschillende manieren samen aan het watersysteem. Rijkswaterstaat en de waterschappen vinden elkaar bij de inrichting van oevers en aanleg van vispassages bij de rijkswateren, waar wateren van het waterschap en rijkswater samenkomen. Samen houden we een actueel hoogte bestand Nederland bij. Met de veiligheidsregio's, reddingsdiensten, Kustwacht en het Korps landelijke Politiediensten werken we samen bij hulpverlening tijdens incidenten op het IJsselmeer. Provincies en Rijkswaterstaat werken met andere partijen samen aan veilig recreatievaren op het water, onder andere door voorlichting.

Naast de uitvoeringsvragen van nu, hebben we elkaar ook nodig voor de vragen van straks. Samen hebben we te maken met een uitstroom van medewerkers en samen hebben we dus het belang om Young professionals te behouden voor de watersector. Voor ons is WOW het netwerk om samen te werken aan de uitvoeringsvragen van nu en om samen vooruit te kijken naar de vragen van de toekomst.

Albert Vermue

 

Albert Vermuë

Algemeen directeur Unie van Waterschappen