Het YPN, the next step

16 september 2013

Het YPN, the next step

Vorig jaar heeft het WOW Young Professional Network (YPN) in verschillende bijeenkomsten met elkaar gesproken over hoe de weg- en waterbeheerders meer zouden kunnen investeren in jong talent. We zien dat de overheid vergrijst en dat de aanwas van jonge talentvolle medewerkers minder wordt. Daarnaast blijkt het ook moeilijk om jongeren te behouden in onze sector. Hierover heeft het YPN een globaal advies uitgebracht op drie thema's: het enthousiasmeren van scholieren en studenten, het aantrekken van starters en het behouden van young professionals. Eind vorig jaar hebben de WOW directeuren besloten om onze voorstellen verder te laten uitwerken door een kleine groep young professionals.

YPN

Van links naar rechts: Fatiha Erradouani (Waterschap Hollandse Delta), Angèle Baas (Provincie Noord-Holland), Jetske Eefting (Rijkswaterstaat), Lotte Becker (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Mayella Wijn (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Martine Burger (Provincie Noord-Holland).

Het eerste half jaar van 2013 zijn zes jonge professionals uit verschillende organisaties hiermee aan de slag gegaan. Ze hebben met behulp van interviews met verschillende partijen en een inventarisatie onder jongeren op de WOW dag van 4 april een uitgebreid advies opgesteld. Dit advies is eind juni besproken met alle directeuren. Zij konden door het plakken van stickers hun voorkeur aangeven voor bepaalde initiatieven. Deze initiatieven (met de meeste stickers) worden nu in WOW verband opgepakt:

- Het maken van een lespakket voor de basisschool met betrekking op wegbeheer

- Het aanbieden van onderwerpen en begeleiding aan examenleerlingen voor hun profielwerkstuk om via deze weg jongeren bekend te maken met de overheid en ze een kijkje te bieden in de organisatie

- Het verbinden van young professionals uit verschillende organisaties door het organiseren van een gezamenlijke opdracht in één week (zoals een traineetrophy)

- Het verbinden van traineeships door het structureel uitwisselen van trainees gedurende een periode in het traineeship

- Young professionals een gezamenlijke uitdaging bieden door middel van een samenwerkingsproject. Hierbij werkt een groep young professionals uit verschillende organisaties gezamenlijk aan een uitdagend, overkoepelend vraagstuk

Al deze initiatieven worden opgenomen in de programmering van het platform WOW voor de komende jaren. Wil je het advies ontvangen of ben je geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan het uitvoeren van één of meerdere initiatieven uit het advies, laat het dan even weten via een mail aan ypn@platformwow.nl

Daarnaast is het Young Professional Network ook altijd op zoek naar jonge professionals die een actieve bijdrage aan het netwerk willen geven, bijvoorbeeld door het mede organiseren van bijeenkomsten. Iets voor jou? Stuur een mailtje naar ypn@platformwow.nl.