Het ondergrondse biedt fysieke ruimte

11 juli 2017

Op 10 juli kwamen de directeuren wegbeheer van de provincie Zuid-Holland bij elkaar om ‘het ondergrondse’ te bespreken in het directeurenoverleg dat vanuit het Platform WOW meerdere malen per jaar wordt georganiseerd. Edim Hadziavdic en Linda Molenaar waren deze middag namens de gemeente Rotterdam gastheer en –vrouw.

Wil Kovacs (beheer ondergrond, Gemeente Rotterdam) gaf de groep directeuren een boeiend inzicht in het beheer van het ondergrondse in Rotterdam. Collega Joost Martens ging vervolgens dieper in op dit onderwerp. ‘De ondergrond biedt fysieke ruimte in een steeds drukker wordend stedelijk gebied. De uitdaging is de verbinding of integratie met het bovengrondse'. Vanuit de discussie kwam naar voren dat mogelijk stedenbouw hierin kan optreden als de verbindende discipline.

Jarko van Bloois van het bedrijf Legal Infra deelde bevindingen van zijn onderzoek naar de werkprocessen rondom kabels en leidingen, in opdracht van Gemeente Zoetermeer en een achttal andere opdrachtgevers. Inzichten uit het onderzoek kunnen voor de provincie Zuid-Holland een springplank zijn voor nieuw of gewijzigd beleid en werkwijze op het gebied van de ondergrondse infrastructuur.

De directeuren sloten gezamenlijk af met het benoemen van de grote waarde van deze overleggen. ‘Het is goed om regelmatig contact te zoeken met de verschillende directeuren om de vraag te stellen wat er bij de ander speelt’, werd gesteld. Een mogelijk onderwerp voor het volgende directeurenoverleg is ‘slim beheer’. Daarnaast bleek het onderwerp van dit overleg zeer interessant te zijn voor een grotere bijeenkomst van platform WOW. Meerdere aanwezigen gaven aan zelf ook interessante voorbeelden te hebben over dit onderwerp.