Test header

(Drinkwater)samenwerking

03 juni 2013

Zoals elke organisatie - zowel publiek en privaat - moet ook Rijkswaterstaat zich aanpassen aan de veranderende eisen van de tijd. De maatschappij ('de klant') stelt telkens nieuwe eisen aan functioneren en presteren. En ook als je 215 jaar bestaat heb je je telkens weer aan te passen en te verbeteren. Van belang is dan om juist ook 'van buiten naar binnen te durven blijven kijken'. Managementtaal voor: wat verwacht mijn omgeving van mij? Hoe kan ik de omgeving beter bedienen? En ook: wie zijn natuurlijke partners met wie ik als individu of met mijn organisatie beter presteer?

Voor Rijkswaterstaat betekent dat soms ook vormen van allianties sluiten. Dat doen we bijvoorbeeld met Prorail, met de ANWB, met het Engelse Highway Agency en met de waterschappen. Dat kan leiden tot efficiency, tot betere kwaliteit. En het voorkomt dat we soms dingen dubbel doen of het wiel moeizaam uitvinden. In dat kader zie ik voor de watersector, voor waterschappen en Rijkswaterstaat in het bijzonder, nog kansen in samenwerking met drinkwaterbedrijven. Deze overheidsbedrijven hebben eenzelfde soort publieke taken als de waterbeheerders. En bovendien zijn ze een belangrijke speler en klant van 'ons' watersysteem. Drinkwater wordt onttrokken uit rivieren, meren en grondwater. Drinkwater is voor de kwaliteit ook afhankelijk van waterkwaliteitsinspanningen van waterbeheerders. Dit geldt in het bijzonder voor de werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar er is meer dan alleen de watersysteemcomponent: (ook) drinkwaterbedrijven zijn ver in het uitvoeren van assetmanagement. Ze hebben onderling afspraken over leveringszekerheid van drinkwater in calamiteuze situaties waar andere overheden nog van kunnen leren. En ook zij kampen met vergrijzing, en op termijn aan tekort aan technisch personeel. En ook als het gaat om anticiperen op onzekerheid op lange termijn-ontwikkelingen - zoals klimaatverandering en verzilting - hebben we in drinkwaterbedrijven natuurlijke partners!

Juist daarom heb ik afgelopen vrijdag, met een aantal collega's, drinkwatervrienden van diverse bedrijven uitgenodigd een ochtend te komen varen op het Haringvliet en omstreken. Om elkaars sector, zorgen en uitdagingen beter te begrijpen. En om elkaar waar nodig vroegtijdig te informeren en de helpende hand te bieden. Dat leidt niet alleen tot begrip, maar ook tot het beeld: samen ben je sterker.

Arjan Driesprong,
Directeur Netwerkontwikkeling
Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid

Arjan Driesprong