Kraan

Circulair bouwen in Kerkrade: aandacht voor techniek én sociale waardes

21 mei 2019

Wat moet je aan met verouderde hoogbouwflats die niet meer voldoen aan de wensen en eisen van deze tijd? In ieder geval geen sloopkogel er tegenaan! Veel materialen zijn in hun huidige (en hele) staat nog te gebruiken voor de bouw van circulaire woningen. En als je dit realiseert in hetzelfde gebied als waar de flats stonden, dan is de cirkel rond.

In Kerkrade is begin mei het project ‘Superlocal’ van start gegaan. Wat bijzonder is aan Superlocal is dat er ook veel aandacht is voor de sociale waarde van het gebied.’ Deze aandacht uit zich in het actief betrekken van de huidige bewoners van de flats. Bewoners en omwonenden kunnen via een bewonerspanel meedenken over de toekomst van hun buurt. Bij de bouw van de nieuwe woningen worden jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief betrokken.

Daarnaast is ook de techniek die wordt gebruikt indrukwekkend. Want er worden volledige appartementen uit de flatgebouwen gehesen. Deze vormen de basis voor drie circulaire testwoningen. Het doel van deze woningen is achterhalen of er woningen kunnen worden gebouwd van ten minste 90 procent uit het projectgebied afkomstige hergebruikte materialen.

Wil je meer lezen over deze vernieuwende aanpak? In de publicatie ‘Zo wijst krimpgemeente Kerkrade de weg naar circulaire economie’ van Stadszaken.nl lees je meer over deze vernieuwende aanpak waarin er een gigantische besparing van CO₂-uitstoot wordt bereikt.