Beschikbaar: monitor wegverkeergerelateerde informatiediensten

23 juli 2019

Om inzicht te krijgen in het bezit, gebruik van en tevredenheid met informatiediensten op losse mobiele systemen en ingebouwd in voertuigen is, ten behoeve van de Routekaart Beter Geïnformeerd Op Weg (BGOW) in 2015 de monitor 'wegverkeergerelateerde informatiediensten' uitgebracht. De monitor is in 2018 geupdated. We delen deze vernieuwde informatie graag met geïnteresseerde wegbeheerders. 

Wat is het doel van de monitor?

De monitor laat de ontwikkeling zien in het bezit van informatiemiddelen, het gebruik van wegverkeer gerelateerde informatiediensten (inclusief opvolging) en de tevredenheid over de kwaliteit (inclusief veiligheid) van deze diensten. Daarnaast is er sprake van een snelle ontwikkeling in rijtaakondersteunende systemen. Door de monitor periodiek uit te voeren kan Rijkswaterstaat de ontwikkelingen op het gebied van wegverkeergerelateerde informatiediensten volgen en verklaren. 

Wat waren de twee onderzoeksvragen? 

Oproep: beschik jij of iemand in jouw werkomgeving over een interessant onderzoek voor weg- en/of waterbeheerders welke geschikt is om breed te delen? Neem dan contact met ons op via info@platformwow.nl 

  1. Welke wegverkeergerelateerde informatiediensten hebben bestuurders tot hun beschikking, hoe gebruiken zij deze, en hoe tevreden zijn zij over de kwaliteit van deze diensten? 

  2. Welke rijtaakondersteunende systemen (Advanced Driver Assistance System (ADAS)) hebben bestuurders tot hun beschikking, hoe gebruiken zij deze, en hoe tevreden zijn zij over de kwaliteit van deze systemen? 

Wat zijn de resultaten en conclusies?

Lees vooral verder in de rapportage en de monitor om de resultaten en conclusies te bekijken.