Belevingsmonitor recreatievaart in volle gang

13 augustus 2019

Heb jij de enqueteurs al zien lopen bij de havens, sluizen en aanlegplaatsen? Dit jaar vindt er weer een gezamenlijke Belevingsmonitor Recreatievaart plaats namens Rijkswaterstaat en de Nederlandse provincies.

Gedurende de zomermaanden gaat een groep onderzoekers op pad om de pleziervaarders aan de tand te voelen over onderwerpen als de kwaliteit van de vaarweg, de veiligheid, voorzieningen en  aanlegplaatsen langs het water, eventuele hinder, reistijd en de bediening van sluizen en bruggen.

Tevredenheid over de Nederlandse vaarweg

Het doel van het onderzoek is om de tevredenheid van (Nederlandse) recreatievaartschippers over de producten en diensten van Nederlandse vaarwegbeheerders in kaart te brengen en verschuivingen in de beleving te signaleren. We kijken naar de tevredenheid over de verschillende aspecten van de vaarweg, maar ook naar de impact op de totale beleving en of er significante verschillen zijn tussen de beheerders waar we van kunnen leren. De resultaten van het onderzoek worden vergeleken met de resultaten van het onderzoek uit 2016 en uiteraard op deze website gepubliceerd.

Meer informatie en zelf de vragenlijst invullen

Meer weten over de enquete? Luister naar het radio-interview met Monique Zaat van Rijkswaterstaat op Goedemorgen Gelderland (Eerst klikken op ‘uur 3’ en dan doorscrollen naar 09:35).

Wil jij ook je mening geven over een bepaalde vaarroute in Nederland? Vul dan de enquete in.

Meer informatie vind je op de website van Varendoejesamen met een tv-item over veiligheid op de vaarwegen, waarbij je de enqueteurs aan het werk ziet.