Assetmanagement in Utrecht: RUPS

23 september 2013

Assetmanagement op 20 september 2013 in Utrecht: RUPS

Op vrijdag 20 september 2013 vond in Utrecht weer een bijeenkomst plaats van WOW Utrecht. Dit keer was de bijeenkomst gerelateerd aan het onderwerp Assetmanagement en waren er ook vakbroeders uit andere regio's welkom. Joost Wäckerlin en Xander Kok gaven een presentatie over RUPS, de programmeringstool van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat gebruikt RUPS bij het opstellen van de meerjarenplanning voor het onderhoud en de programmering daarvan. Joost en Xander lichtten toe dat in RUPS alle beschikbare info uit inspecties wordt vastgelegd in de programmeringsbasis. Op basis van deze informatie wordt inzichtelijk wanneer welke delen van een traject (verhardingen, kunstwerken etc.) in welk jaar zouden moeten worden aangepakt. Door vervolgens slim te programmeren kan de planning zo worden geoptimaliseerd dat zoveel mogelijk werken in een traject gelijktijdig aangepakt kunnen worden, zodat het aantal contracten en de verkeershinder worden geminimaliseerd.

Een voorbeeld:

In een weg bevindt zich een kunstwerk dat in 2014 onderhoud nodig heeft conform de bekende inspecties. De deklaag van het asfalt moet in 2016 worden vernieuwd. RUPS maakt inzichtelijk dat dit onderhoud nodig is en maakt het voor de programmeur mogelijk om samen met de beheerders risicogestuurd te bepalen of het onderhoud aan het viaduct nog twee jaar kan wachten, of dat het onderhoud aan de deklaag twee jaar naar voren wordt gehaald.

Het was een inspirerende ochtend met weer veel nieuwe gezichten uit de Utrechtse regio en wat anderen uit andere regio's. Een goede volgende stap naar een verdere uitbouw van een succesvolle regionale WOW in Utrecht.

Klik hier voor de presentatie