Test header

Zomerschool Prins Hendrikzanddijk

Datum 25 september 2018
Kosten geen
Locatie Prins Hendrikzanddijk, Texel
Doelgroepweg- en waterbeheerders werkzaam bij de overheid

Toekomstbestendige waterkering

Op dinsdag 25 september kun je kennis maken met het unieke project Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het project, onderdeel van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma, omvat het op een innovatieve zandige wijze versterken van 3 kilometer kust. Aannemer Jan de Nul realiseert in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een toekomstbestendige waterkering in de vorm van duinen, schorren en een strandhaak in de Waddenzee. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Texel, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Aanstaande juli start aannemer Jan de Nul met de zandsuppletie en eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond. Kijk voor meer informatie op de website van Prins Hendrikzanddijk.

Ga mee naar de Prins Hendrikzanddijk

Ben je benieuwd naar het project en de samenwerking van partijen in de verschillende fasen van het project? Ga dan mee met deze zomerschool! Meer informatie over het programma volgt.

Direct aanmelden