Test header

Zomerschool Beekmonding Venlo

Datum 12 juli 2018
Kosten geen
Locatie Eetcafé De Elze, Baarlosestraat 324, 5926 PN, Venlo (Hout-Blerick)
Doelgroepweg- en waterbeheerders werkzaam bij de overheid

Foto van de vistrap bij de Springbeek VenloZowel de waterschappen als Rijkswaterstaat hebben vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een stevige opgave liggen om flora en fauna in ‘hun’ wateren weer in goede toestand terug te brengen en de vismigratie te verbeteren. Zo ook in het stroomgebied van de Maas. De waterschappen Limburg en Aa en Maas hebben daarbij het beheer over de beken en Rijkswaterstaat over de rivier de Maas zelf.

Daar waar beek en rivier elkaar ontmoeten, bij de monding, is het wenselijk dat er wordt samengewerkt, zodat deze ecologisch en morfologisch waardevolle blauwe knooppunten met hun unieke planten- en dierenleven weer hun natuurlijke functie terugkrijgen.

Juist in dat gemeenschappelijke territorium moeten beheerders elkaar over de bestuurlijke kaders heen weten te vinden. De natuur trekt zich immers niks van dat soort grenzen aan. De betrokken partijen sloegen daarom in 2006 de handen ineen via een convenant. De teller van gezamenlijk herstelde beekmondingen staat inmiddels op 20 stuks.

Ga mee naar de Springbeek

Op donderdag 12 juli organiseren we een zomerschool naar de Springbeek in Venlo (Hout-Blerick). Hier zijn de verschillende aspecten van beekherstel mooi te zien. Tijdens deze zomerschool krijgen we presentaties over het convenant als instrument voor duurzame coproductie, de herinrichting van het gebied en bezoeken we de beekmonding. Wil je deelnemen? Meld je dan aan via de knop Aanmelden aan de rechterkant.

Programma

11.30 - 12.00 uur: Inloop met lunch bij Eetcafé De Elze

12.00 - 13.00 uur: Presentaties:

  • Nut en noodzaak herstel Maasbeekmondingen en de rol van het convenant daarin - Marian Neven, senior adviseur netwerkontwikkeling/beekmondingen Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
  • Wat heeft de samenwerking tot nu toe gebracht, enkele projecten uitgelicht en hoe combineer je de ecologische opgave met andere uitdagingen waar de waterschappen voor staan, zoals de beken klimaatbestendig maken? - Erwin van de Griend, beleidsadviseur watersystemen en waterveiligheid Waterschap Aa en Maas
  • Hoe werd de Springbeek weer tot leven gewekt? Marcel Rouwette, projectleider bij Waterschap Limburg, licht de herinrichting van het gebied toe, die onder meer bestond uit het aanleggen van een fraaie vistrap bij de watermolen en het opnieuw laten slingeren van de beek. Ook zijn bergingsgebieden gerealiseerd om wateroverlast te voorkomen

13.00 - 15.00 uur: Veldbezoek aan de Springbeek met inhoudsdeskundige gidsen. Na de wandeling keren we terug bij Eetcafé De Elze