WOW-dag Water

Datum 28 september 2010

Op 28 september 2010 vond de eerste landelijke netwerkdag Water Ontmoet Water plaats.