Webinar Gunningsmethodieken - gewichten en scores

Datum 30 januari 2017
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Locatie online, via je pc
Doelgroep(vaar)weg- en waterbeheerders

Bij de aanbesteding van opdrachten moet voor alle criteria het gewicht worden aangegeven. Die gewichten worden gebruikt bij het bepalen wie de beste offerte heeft ingediend. Hoe komt men aan deze gewichten en hoe moeten ze gebruikt worden? Dat laatste dan niet alleen in termen van rekentechniek, maar ook vanuit inhoudelijk oogpunt.

Nauw verwant aan de gewichten zijn de scores per criterium, die de offertes behalen. In een eerder webinar is al aangegeven hoe die scores bepaald kunnen worden. Hier wijzen we op een aantal veel gemaakte fouten en geven aan hoe deze voorkomen kunnen worden.

Spreker is prof. dr. Jan Telgen, Hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector. Meer informatie over de spreker.