Webinar Drones in het publieke domein

Datum 27 augustus 2018
Tijd 14.00-14.30 uur
Kosten geen
Locatie online
Doelgroepalle geïnteresseerden

De ontwikkeling en het gebruik van de smartphone kan model staan voor het gebruik van drones. Veel taken worden nu nog traditioneel uitgevoerd zoals: de inspectie van objecten en lijninfrastructuur, incidentmanagement, handhaving, water en luchtkwaliteit etc. Dit is omslachtig, kostbaar en veroorzaakt vaak verkeershinder. Door de inzet van drones kan dit veel sneller, veiliger en tegen veel lagere kosten. Drones zullen de komende jaren steeds meer taken uit gaan voeren die nu nog onmogelijk zijn. Rijkswaterstaat is vanaf 2014 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met kennisinstituten en de sector begonnen met het uitvoeren van pilotprojecten op het gebied van drones. Dit heeft geleid tot de inzet van eigen droneteams voor incidentmanagement en handhaving. Ook dronebedrijven zijn betrokken bij het inspecteren van objecten en doen verkeerstellingen met een (kabel)drone.

In dit webinar wordt ingegaan op:

  • het beleid en de invloed op de infrastructuur;
  • de ontwikkeling van de regelgeving;
  • samenwerking met de verschillende stakeholders;
  • een aantal aansprekende voorbeeldprojecten;
  • het toekomstperspectief van drones en de implementatie in de werkprocessen.

Over de spreker

Dit webinar is voor mij een mooie kans om een groot aantal geïnteresseerden iets over drones te presenteren. Jij krijgt in korte tijd de laatste informatie over hoe je drones zelf in kan zetten in je dagelijkse werk en waar je dan op moet letten. Kijk het webinar 'Drones in het publieke domein' live... of op een ander moment dat het je schikt.

Aad van den Burg begon als uitvoerder in de B en U sector, werkte 5 jaar bij de Koninklijke Luchtmacht en stapte in 1980 over naar Rijkswaterstaat. Hij is nu werkzaam als Senioradviseur Netwerkontwikkeling bij Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving. Vanaf 2014 is hij coördinator van het RWS programma drones dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt uitgevoerd. Hiervoor was hij betrokken bij de ontwikkeling van innovaties op het gebied van wegmeetsystemen, materiaalonderzoek, duurzaamheid, waterkwaliteit, waterveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, visualisaties en Serious Gaming.

Verslag