Webinar contractkeuze

Datum 25 januari 2016
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via je pc

Welke contractkeuzes heb ik voor mijn project?

Er wordt veel gesproken en geschreven over contractmodellen. Tijdens het webinar worden de belangrijkste contractmodellen die zijn toegepast in wegenprojecten, waterbeschermingsprojecten en/of rioolwaterzuiveringen of technische installaties toegelicht. Aan de hand van ervaringen in de praktijk worden de contractmodellen getoetst op hun aantrekkelijkheid voor opdrachtgevers. Wat is actueel in de praktijk en welke ontwikkelingen zijn zichtbaar en te verwachten?

Spreker tijdens dit webinar is Caspar Boendermaker. Hij  is als senior adviseur bij BNG Advies, het adviesbedrijf van Bank Nederlandse Gemeenten,  betrokken bij investeringsprojecten van rijksoverheid, gemeentelijke overheden en waterschappen. Dankzij deze betrokkenheid is het mogelijk de theorie over contractkeuzes te koppelen aan actuele praktijkervaringen.

Ter inspiratie:

- Afwegingskader geïntegreerde contracten Hoogwaterbeschermingsprogramma

- Handleiding Publiek-Private Comparator (PPC)

 

Verslag