Webinar Aanpak Duurzaam GWW in de praktijk

Datum 31 oktober 2016
Tijd 14.00 - 14.30 uur
Kosten geen
Locatie online, via je pc
Doelgroep(vaar-)weg en waterbeheerders

 

De Aanpak Duurzaam GWW zorgt ervoor dat duurzaamheid vanaf het eerste projectidee aandacht krijgt en gedurende het project steeds meer concreet wordt. in alle fasen van een project staat duurzaamheid prominent op de agenda. Steeds meer publieke opdrachtgevers gaan, al dan niet samen met opdrachtnemers,  met de aanpak aan de slag en ontdekken de voordelen ervan. Tijdens het webinar geeft Meinke Schouten een korte toelichting op de inhoud van de aanpak en de rol van de vier instrumenten,  zoals het ambitieweb. Ook laat zij zien wat je ermee kunt bereiken en hoe je er praktisch mee aan de slag kunt. Hierbij maakt ze gebruik van praktijkvoorbeelden van waterschappen en provincies.

Spreker is Meinke Schouten, zij heeft de Handreiking Duurzaam GWW ontwikkeld in opdracht van het ministerie van I&M en de Unie van Waterschappen. Dit heeft ze gedaan op basis van praktijkervaringen bij diverse waterschappen.

Dit webinar wordt georganiseerd door Inkoopplatform GWW, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, platform WOW en PIANOo.

Presentatie

Inkoopplatform GWW