Uit ons netwerk: hittebestendigheid bruggen

Datum 20 november 2018
Tijd 13.00 – 16.30uur
Kosten geen
Locatie Librijesteeg 4, Rotterdam. Zaal 9.53G
Doelgroepweg- en waterbeheerders gemeente/overheid

Weerbaarheid van assets in relatie tot klimaatverandering

Warmte houdt langer aan en temperaturen zijn steeds hoger. Met de klimaatverandering zal dit steeds normaler worden. Materialen zetten uit als de temperatuur toeneemt. Zo ook bruggen. Bruggen worden zo gebouwd dat ze zonder problemen kunnen uitzetten als het warm is door voegen. Maar onder extreme warmte zetten de bruggen soms zoveel uit dat de voegen dicht gaan zitten. In een aantal gevallen kunnen de beweegbare bruggen niet meer dicht. Vaker nog kunnen ze niet meer open doordat ze klem zitten. Warmte kan dus voor overlast zorgen voor zowel wegverkeer als de scheepvaart.

Om de hinder te beperken worden de bruggen tijdens periodes van hitte gekoeld. Hier wordt mee gestart zodra de voegen dreigen te sluiten. Water uit de haven of rivier wordt op de bruggen gespoten. Zo worden de bruggen voldoende gekoeld en kunnen de voegen open blijven en de bruggen beweegbaar. Warme periodes duren echter steeds langer. Hierdoor lopen de kosten van het spuiten op. Bovendien levert het koelen hinder op voor de gebruikers, zoals fietsers en voetgangers.

Rotterdam streeft ernaar de stad in zijn extremen bruikbaar te houden ondanks de uitdagingen die het veranderende klimaat geeft. Daarom is de gemeente een onderzoektraject gestart om hinder en kosten te beperken en de functionaliteit en bereikbaarheid op een duurzame manier te waarborgen. Belangrijk is uit te zoeken hoe warmte precies in het brugdek komt en welk effect dat heeft. Het onderzoek wordt samen met marktpartners in twee fases uitgevoerd. In fase 1 is gemeente Rotterdam samen met marktpartners op zoek gegaan naar de oorzaken. In fase 2 willen wij de mogelijke duurzame oplossingen inventariseren, met elkaar vergelijken en afwegen. Hiervoor kunnen we de kennis en ervaring van het AMROR netwerk goed gebruiken.

Het doel van de bijeenkomst: 

  • Delen van kennis en ervaring en de onderzoeksresultaten van fase 1 
  • Toelichting op de aanpak en richting van fase 2 
  • Benutten van kennis en ervaring van het AMROR netwerk voor vervolgstappen

Wanneer? Dinsdag 20 november, 13.00 – 16.30uur

Waar? Librijesteeg 4, Rotterdam. Zaal 9.53G

Voor wie? Houd jij je met bruggen en sluizen bezig? Met duurzaamheid, klimaatadaptatie of innovatie in algemene zin? Dan ben je hartelijk welkom op 20 november. Ook geïnteresseerden vanuit de hoek sensoring en datamanagement nodigen we van harte uit hun kennis en ervaring te delen tijdens de AMROR bijeenkomst.

Meld je hier aan!