Themamiddag Inspectie en advies kunstwerken

Datum 21 juni 2016
Locatie Provinciehuis Zwolle

Op dinsdag 21 juni is er een themamiddag over Inspectie en advies kunstwerken in het Provinciehuis in Zwolle.

13.00 uur

Ontvangst

13.15 uur

Welkom door Lindy Molenkamp, provincie Overijssel 

13.30 uur

Asset management ceritificering binnen de provincie Overijssel door Henry Bos

13.50 uur

CUR Aanbeveling 117:2015 'Inspectie en advies kunstwerken' voor instandhouding civiel technische constructies incl. mechanisch-elektro technische installaties en besturing

Maurice Reusen RHDHV

In januari 2015 is de eerste versie van de CUR Aanbeveling Inspecties en advies kunstwerken gepubliceerd dor SBRCUR, om te komen tot een uniform inspectiekader voor kunstwerken. Tot dit tijd was er eigenlijk alleen maar een inspectiekader voor RWS kunstwerken. Hierin zijn opgenomen de verschillende niveau’s van inspecties en de daaraan voortvloeiende gekoppelde werkzaamheden om te komen tot een conditiebepaling van kunstwerken. Zowel de opdrachtgever als de opd5rachtnemer weten nu wat ze van elkaar mogen en kunnen verwachten op welk inspectieniveau dan ook.

14.10 uur

Risico gestuurd inspecteren  

Hans ten Boom, 10Tree Projects namens NVDO

Bij de inspectie van een kunstwerk ligt de nadruk niet meer zozeer op de esthetische kant van het kunstwerk maar steeds meer op de constructieve veiligheid en de beschikbaarheid van het kunstwerk. Dit betekent dat er veelal gekeken gaat worden naar specifieke constructieonderdelen, die wel of niet risicovol zijn tav deze constructieve veiligheid en beschikbaarheid. Deze verschuiving zal nader toegelicht worden.

14.30 uur

CUR-Handboek Inspectie Beton

Eric Waltje en Joost van Gorkum, Anteagroup

Gekoppeld aan de CUR 117 worden er handboeken opgesteld, die in eerste instantie op materiaalniveau zijn ingestoken. Voorlopig zijn dit beton, staal, hout, kunststof en metselwerk. Daarnaast bestaan er plannen voor voegovergangen en opleggingen, mechanische installaties en monitoring. In het handboek beton wordt ingegaan op de materiaalbeschrijving, generieke schademechanismen, die er zoals geconstateerd kunnen worden. Vervolgens wordt er ingegaan op meet- en onderzoekmethoden. Het handboek beton wordt afgesloten met beschrijvingen van constructietypes en constructieonderdelen, met de bijbehorende mogelijk voorkomende schademechanismen.

14.50 uur

Vragen en discussie

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

CUR-Handboek Inspectie Staal

Mark Lodema, Nebest

Het Handboek Inspectie Staal bevat schadebeelden van staal, gevolgd door meetmethodes. Daarna wordt ingegaan op conservering op staal, gevolgd door een hoofdstuk over verbindingen. Tenslotte wordt ingegaan op de constructietypes bruggen, sluizen, overige waterbouwkundige kunstwerken constructieonderdelen algemeen.

15.50 uur

Flexibel inspectie/reparatie werkplatform  

Ronny van Baal, QuikDeck Europe

Quikdeck is een flexibel modulair werkplatform ten behoeve van het onderhouden of renoveren van een brugdek. Het maakt het onderhouds- en renovatiewerk aan constructie veiliger, gemakkelijker en efficiënter in relatie tot de conventionele manier met steigerwerk. 

16.10 uur

Richtlijnen beoordeling Bestaande Kunstwerken Decentrale overheid

Adri Vervuurt, TNO

Naast de NEN8700 serie en de RBK van RWS is er bij de decentrale overheid behoefte aan een eigen RBK. In de CUR Aanbeveling wordt de state of art opgenomen van alle aspecten voor het toetsen van bestaande kunstwerken, specifiek voor de decentrale overheden. De Aanbeveling bestaat uit diverse onderdelen, waaronder het Toetsingskader, de Verkeersbelastingen, Materiaaleigenschappen, Rekenmethodiek en de Risico-gestuurde Quick Scan.

TNO gaat de coordinatie verzorgen van deze Aanbeveling die beschikbaar komt medio 2017.  


 

16.30 uur

Inzet optische sensortechnologie bij verkeersmetingen provinciale N-weg

Ane de Boer, Rijkswaterstaat GPO

Het Weigh in Motion systeem in het hoofdwegennet meet de aslasten en de passagetijd van passerende voertuigen. Vanuit deze metingen worden de snelheden van de voertuigen, de aslastafstanden van een voertuig en het totale voertuiggewicht op basis van vooraf ingegeven voertuigconfiguraties bepaald. Dit systeem is te kostbaar voor de N-wegen en de meer lokale wegen. In 2007-2008 is binnen een EU project een stramien van rekstroken aan de onderzijde van het rijdek van een kunstwerk bevestigd. Op die manier is een eerste poging gedaan om op een eenvoudige manier de verkeerspassages te meten. Tegenwoordig heeft men de beschikking over glasvezelsensoren, die de aslastpassages haarfijn kunnen registreren. Vergelijkbaar met het Weigh in Motion systeem kunnen de verkeersmetingen nu op allerlei wegen gemeten worden tegen aanvaardbare kosten.

16.50 uur Vragen en discussie

17.00 uur Borrel