Summerschool Smart Mobility

Datum 16 juni 2016
Locatie Fort 1881, Stationsweg 80-82, Hoek van Holland

In deze summerschool komen de verschillende onderwerpen van Smart Mobility zoals ITS, Connecting Mobility, en duurzame mobiliteit aan bod. Een mooi voorbeeld van ITS is de actie om via apps het truck parkeren te faciliteren. Maar ook de coöperatieve ITS corridor, de truckplatooning challenge, de invloed van autonoom rijden op verkeersmanagement en de veranderende rol van de wegbeheerder zijn zaken die aan bod komen. Verder zijn duurzame mobiliteit en de brandstofvisie, reductie van bandenpechgevallen en overbelading items die besproken worden. Andere overheden, marktpartijen en kennisinstituten zullen bijdragen aan de informatiemarkt en workshops van deze informatieve middag.

Kortom een middag om even ‘bij te tanken‘!

Programma

12.30 uur: Ontvangst met inlooplunch

13.00 uur: Welkom door dagvoorzitter Henk Schuurman, Coördinerend adviseur VM bij RWS/WVL

13.10 uur: Opening door Kai Feldkamp, Projectdirecteur RWS/CIV

13.30 uur: 'Connecting Mobility' hoe werkt dat Programma CM

14.15 uur: Workshopronde 1

Truckparkeerplaatsen in het Rijnmondgebied en samenwerking met containerterminals

Verkeersmanagement en Smart Mobility, Intelligente kruispunten, Tovergroen

Trucking Europe ’een app om smart te parkeren’, NDW ‘Big Data truckparkeerplaatsen’, het nationaal toegangspunt

De coöperatieve ITS corridor

Aanpak schijnconstructies door Inspectie SW

Duurzame mobiliteit en de brandstofvisie

Big data capaciteit truckparkeerplaatsen

Parkeerkeuzegedrag, uzelf op de stoel van de vrachtwagenchauffeur

Diverse partijen, ‘Bandenchecksystemen voor vrachtwagens’

De Innovatiecentrale; een game voor ITS

European Truck Platooning Challenge: nu is het stof neergedaald Best

Practice publiek-privaat samenwerken

Connecting Moblity een praktijk voorbeeld

Meten is weten, overbelading van vrachtverkeer

15.00 uur: Korte pauze op de informatiemarkt

15.30 uur: Workshopronde 2

16.15 uur: Samenvatting en Afsluiting door Nienke Bagchus, wnd. directeur Netwerkontwikkeling, RWS/WNZ

16.30 uur: Netwerkborrel in het M gebouw