Spookfiles tegengaan met een app

Open college Smart mobility - Wat betekent de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata voor wegbeheerders?

Datum 14 februari 2020
Tijd 13.00 - 16.00 uur
Kosten Geen
Locatie CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
DoelgroepWegbeheerders werkzaam bij de overheid

In Nederland is afgesproken dat eind 2023 alle wegbeheerders Mobiliteitsdata leveren. Dat is een flinke en vooral organisatorische opgave. Op vrijdag 14 februari vertelt Ineke Meijer van AT Osborne in een open college wat dit betekent voor de sector Verkeer & Mobiliteit en welke consequenties dit heeft voor wegbeheerders.

Dit college geeft inzicht in het belang van data in het mobiliteitsdomein en wat dit betekent voor de wegbeheerdersorganisatie. We bekijken de huidige stand van zaken en de doelstellingen voor komende tijd.

De informatiemaatschappij en het mobiliteitsdomein 

We komen uit een wereld waar alles fysiek geregeld was en mensen op hun eigen directe waarneming van die fysieke werkelijkheid afgingen. Inmiddels leven we in een informatiemaatschappij waar iedereen altijd en overal gebruik maakt van online informatie. Die ontwikkeling is ook terug te zien in het mobiliteitsdomein, met tal van voorbeelden: van real-time navigatie tot multimodale reisassistenten en MaaS diensten, van adaptive cruise control tot zelfrijdende voertuigen. Het zelf produceren, delen, maar ook verwerven van goede data door overheden is in de context van deze ontwikkelingen noodzakelijk geworden om het publieke domein optimaal te laten benutten en eigen doelen en taken van overheden goed uit te voeren.

De Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

In het BO MIRT (bestuurlijk overleg) hebben Rijk en regio’s afspraken gemaakt om eind 2023 in heel Nederland de mobiliteitsdata structureel goed op orde te hebben en houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan data over de actuele maximum snelheden, wegwerkzaamheden, iVRI data, locatie en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen data voor de logistieke sector (venstertijden, milieuzones, inrijbeperkingen etc), maar ook het borgen van privacy en security. Voor overheden betekent dit een meerjarig transitieproces waarbij data als “nieuwe modaliteit” organisatorisch ingebed wordt in de kerntaken van de overheid.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de brochure Digitalisering Overheden.

Ineke MeijerOver Ineke Meijer

Ineke Meijer is managing consultant bij AT Osborne en is vanuit het ministerie van I&W de trekker van Digitalisering Overheden. Vanuit die rol zorgt ze voor landelijke afstemming en een gecoördineerde aanpak met de verschillende regio’s.

Slimme en Groene Mobiliteit

Het college vindt plaats in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit dat we samen met de provincie Overijssel organiseren. Werk je bij de overheid? Dan ben je van harte welkom om je hiervoor aan te melden.

Direct aanmelden