Mobility meets Philosophy

Datum 22 november 2019
Tijd 12.00 - 17.00 uur
Kosten Geen
Locatie KIVI, Prinsessegracht 23, 2514 AP Den Haag
DoelgroepGeïnteresseerden in mobiliteit

De meet-up ‘Mobility meets Philosophy’ verbindt denkers en beleidsmakers om samen naar de brede betekenis van mobiliteit te zoeken en op zoek te gaan naar verrijking van het mobiliteitsbeleid. Want het denken over mobiliteit is volop in beweging. Door bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen en technologische veranderingen, en door de uitdaging om mobiliteit onderdeel te laten zijn van een bredere integrale afweging bij vraagstukken rond verstedelijking, leefbaarheid en samenleving. Laat je verrassen door vijf Nederlandse topdenkers

  • Daan Rovers (Denker des Vaderlands): ‘Mobiliteit, politiek en het politieke debat’;
  • Naomi Jacobs (schrijver en filosoof):  ‘Uitdagingen en kansen in plaats van angst’;
  • Henk Oosterling (oud universitair hoofddocent filosofie), ‘Mobiliteit en de inclusieve samenleving’;
  • Jan Hendrik Bakker (auteur, docent en journalist), ‘Mobiliteit en wonen’;
  • Coen Simon (schrijver en filosoof), ‘Mobiliteit en samenleving’.

Wat kun je van deze middag verwachten?

Er zijn vijf filosofen gevraagd om ieder een essay te schrijven over een thema in relatie tot mobiliteit. De thema’s worden tijdens de meet-up aan de hand van een pitch (stelling en onderbouwing) met iedereen gedeeld waarna in deelsessies dieper op de inhoud wordt ingegaan en bediscussieerd. Hierin komen de concept-essays aan bod. Je kunt deze middag deelnemen aan twee discussies. In het aanmeldformulier kies je de thema’s waar jouw interesse naar uitgaat. De opbrengsten van deze discussies worden verwerkt in definitieve essays die begin 2020 worden gebundeld tot een CROW-publicatie ‘Mobility meets Philosophy – Filosofen agenderen Mobiliteit’.

Doel van het initiatief

Het werken aan een beter begrip van het fenomeen mobiliteit binnen 
een vitale mobiele samenleving en dit te delen met de mobiliteitsvakwereld. Dit initiatief om verbinding, verbreding en vernieuwing binnen transport en mobiliteit te versterken is door de volgende partijen opgezet: NMTM (New Movements in Transport and Mobility), RWS, CROW, Platform31, provincie Noord-Holland en Platform WOW.

Programma 

12.00 - 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 - 13.05 uur Welkom door dagvoorzitter 
13.05 - 13.30 uur Pitches 
13.30 - 14.30 uur Ronde 1 workshops 
14.30 - 15.00 uur Pauze 
15.00 - 16.00 uur Ronde 2 workshops 
16.00 - 16.25 uur Opbrengst verteld door de filosofen
16.25 - 16.30 uur Afsluiting 
16.30 -  einde   Borrel

Met dank aan

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Rijkswaterstaat, CROW, provincie Noord-Holland, provincie Noord-Brabant, DOVA en het Ministerie van IenW.

Direct aanmelden