Mobility meets ICT

Datum 09 oktober 2018
Tijd 12.30 - 17.00 uur
Kosten gratis
Locatie Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, Houten
DoelgroepICT- en mobiliteitsprofessionals

Mobiliteit & Transport staat voor steeds grotere uitdagingen. De combinatie van een groeiende wereldbevolking, de trek naar steden en globalisering drukt een forse stempel op de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het is onze overtuiging dat deze uitdagingen door samenwerking met het ICT-domein sneller, slimmer, effectiever en efficiënter kunnen worden gerealiseerd.

Welnu, met 'Mobility meets ICT' willen we dit ontdekken en inspiratie opdoen voor een geregisseerde samenwerking tussen deze beide domeinen. We zijn dus ook op zoek naar (nieuwe) kansen en uitdagingen om met Mobiliteit en ICT te werken aan een economisch sterk Nederland en een duurzame, vitale mobiele samenleving: Leefbaar, Veilig en Bereikbaar. Aan de hand van deze drie kernwaarden gaan we op zoek naar de inspiraties, kansen en uitdagingen aan de hand van een gezamenlijke agenda voor Mobiliteit & ICT.

Format ‘Mobility meets ICT’

Deze bijeenkomst is onderdeel van de reeks van ‘Mobility meets ….’. Dit format werkt via drie stappen naar de totstandkoming van, in dit geval, de Mobility & ICT Agenda:

  • Meetup: de eerste bijeenkomst is gericht op verbinden, verbreden en vernieuwen. Het verbinden van contacten uit het domein Mobiliteit en ICT, het verbreden van kennis en inzichten door in gesprek te gaan en vernieuwen door uitdagingen te zoeken waar we verder mee kunnen.
  • Publicatie: van de Meetup wordt een overall-verslag opgesteld. Een rapportage van de resultaten en bevindingen uit de Meetup én een selectie van de meest kansrijke uitdagingen.
  • Challenge: de kansrijke uitdagingen worden aan de hand van een Callenge verder uitgewerkt tot de Mobility & ICT Agenda. De uitwerking moet voldoende zijn om deze in te kunnen brengen in de Digitalisering Strategie van EZK.

Programma van ‘Mobility meets ICT’

Locatie: De Meetup vindt plaats op dinsdag 9 oktober 2018 van 12.30 uur tot - 17.00 uur in Makeblijde, Oud Wulfseweg 3 in Houten.

Programma:

12.30 - 13.30 uur Inloop en netwerklunch
13.30 - 13.35 uur Opening door dagvoorzitter
13.35 - 13.45 uur Introductie door panel van de 3 partners
13.45 - 14.05 uur Keynote Transport & Mobiliteit: Lindy Molenkamp, Hoofd Wegen en Kanalen provincie Overijssel, lid van het bestuur van Platform WOW
14.05 - 14.25 uur Keynote ICT en Mobiliteit: Fred Kamphues, Projectmanager Capgemini
14.25 - 14.30 uur Toelichting workshops door dagvoorzitter
14.30 - 15.30 uur Drie parallelle co-creatie-sessies 'Leefbaarheid, Veiligheid en Bereikbaarheid'
15.30 - 16.00 uur Plenaire presentatie resultaten drie co-creatie-sessies
16.00 - 17.00 uur Borrel

Aanmelden en meer informatie

U kunt u nu aanmelden.

Meer informatie over het programma vindt u op de website van NMTM. Wij organiseren deze bijeenkomst samen met NMTM en Nederland ICT.

 logo nmtmlogo nederland ict