Een dag meekijken in de keuken van een collega beheerder

Meeloopdagen 2019

Datum 16 september 2019
Tijd 16 tot en met 20 september
Kosten geen
Doelgroepiedereen die werkt in of interesse heeft voor weg-, vaarweg-, of waterbeheer

Een dag meelopen bij een collega in een andere organisatie is een snelle en makkelijke manier om ervaringen te delen en elkaars werelden beter te leren kennen. Daarom organiseren we ook dit jaar de WOW Meeloopdagen. Ze vinden plaats in de Week van de WOW-factor van 16 tot en met 20 september. 

De afgelopen jaren is al gebleken dat deze meeloopdagen er voor iedereen zijn: directeuren, knappe koppen én gouden handjes! In de afgelopen jaren deden honderden collega’s mee aan een dergelijke uitwisseling. De ervaringen laten zien dat een dag meelopen inspirerend werkt en vaak het startpunt is van succesvolle samenwerkingen.Hoe werkt het?

Tientallen organisaties uit de weg- en watersector zetten hun deuren open om je hun best practices en werkwijze te laten zien. En om van jouw frisse blik te leren natuurlijk.

Iedereen met een functie in of interesse voor weg-, vaarweg- en waterbeheer mag zich inschrijven.

Geef in het inschrijfformulier aan welke organisatie je voorkeur heeft, welke data je kunt (blok deze diect in je agenda) en wat de functierichting is die je interesse heeft. Je krijgt een bevestiging van de inschrijving in je mailbox.

De betreffende instantie zelf neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken voor een meeloopdag. 

Staat de organisatie waar jij wilt meelopen er niet (meer) bij? Geef dit dan aan bij de optie 'reservelijst'. 

Organisaties met meeloopplekken

Gemeenten

 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Oss
 • Gemeente Westland
 • Gemeente Westland
 • Gemeente Zoetermeer

Provincies

 • Provincie Drenthe
 • Provincie Flevoland
 • Provincie Fryslân
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Groningen
 • Provincie Limburg 
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Utrecht
 • Provincie Zuid-Holland

Waterschappen

 • Hoogreemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Wetterskip Fryslân
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap Rijn en Ijssel
 • Waterschap Rivierenland

Drinkwaterbedrijven

 • Dunea
 • Evides
 • PWN
 • Waterbedrijf Groningen
 • WMD
 • WML

Overige

 • Antea Group
 • Deltares
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Rijkswaterstaat
 • Royal HaskoningDHV
 • Unie van Waterschappen
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid
 • Vewin 
 • Wetsus

Direct aanmelden