Innovaties in het scheepvaartverkeersmanagement

Datum 25 oktober 2016
Locatie Fort 1881 Hoek van Holland, Stationsweg 80-82, 3151 HS Hoek van Holland
DoelgroepMedewerkers van Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven

Welke nieuwe innovaties zijn er binnen het scheepvaartmanagement? Hoe kunnen wij samen nieuwe innovaties ontdekken en implementeren? Wat gebeurt er allemaal in de praktijk bij de verschillende beheerders? En wat is er onder andere gebeurd sinds 150 jaar geleden de ‘Nieuwe Waterweg’ is aangelegd?

Na deze middag heb je inzicht in wat collega beheerders voor innovatieve ideeën hebben ten aanzien van scheepvaartverkeersmanagement. Dit illustreren zij aan de hand van praktijkvoorbeelden. Gedurende de middag zal ook de spiksplinternieuwe tentoonstelling ‘150 jaar Nieuwe Waterweg’ worden geopend.

Programma

12.45 uur  Inloop en lunch

13.30 uur Opening door dagvoorzitter Pieter Janssen, directeur bij Rijkswaterstaat Scheepvaart en Verkeersmanagement en lid bestuur Water Ontmoet Water

13.50 uur  Eerste parallelle sessiea

- Presentatie Dynamische app beroeps- en recreatievaart door Willem Wouters (Rijkswaterstaat)

- Presentatie Meervoudig gebruik van AIS data bij zowel real time verkeersmanagement als monitoring achteraf (provincie Zuid-Holland/Goudappel Coffeng)

- Presentatie Aansprekende praktijkvoorbeelden door Wim Hoebee (Havenbedrijf Rotterdam)

14.25 uur  Tweede parallelle sessie

- Presentatie Data inwinning, hoe krijgen we de recreant in beeld. Vicrea vertelt over de techniek en de uitkomsten voor provincie Zuid-Holland

- Presentatie Slow Mill: golfenergie in de Noordzee door Erwin Croughs (Slow Mill)

- Presentatie SmartPatrol, innovatief en anders werken met patrouillevaartuigen van RWS door William Vermeulen (Rijkswaterstaat)

15.00 uur Opening tentoonstelling ‘150 jaar Nieuwe Waterweg’ door Pieter Janssen met aansluitend pauze met bezoek aan deze tentoonstelling

15.45 uur Derde parallelle sessie

- Presentatie Slimme ligplaats door Matthijs Tromp (Havenbedrijf Rotterdam) 

- Presentatie over Blauwe golf Verbindend door Martijn van Hengstum (Rijkswaterstaat)

16.20 uur        Plenaire terugkoppeling

16.45 uur        Afsluiting en borrel

Datum: dinsdag 25 oktober vanaf 12.45 uur inlooplunch

Doelgroep: medewerkers van Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven.

Kosten: geen

Locatie: Fort 1881 Hoek van Holland, Stationsweg 80-82, 3151 HS Hoek van Holland

Parkeren

Rondom Fort 1881 kunt u gratis parkeren.

Openbaar vervoer

Fort 1881 is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Treinstation Hoek van Holland Strand ligt naast het fort, Station Hoek van Holland Haven ligt op vijf minuten wandelen. Bij station Hoek van Holland Haven bevindt zich tevens het busstation.