Infravation

Datum 19 oktober 2016
Locatie de Bouwcampus, Van der Burghweg 1, 2628 CS, Delft

Het transnationale programma Infravation financiert negen innovatieprojecten die een jaar geleden gestart zijn. Tijd om na te denken over hoe de uitkomsten in de praktijk kunnen worden gebracht! Het IALCCE congres (zie www.ialcce2016.org/), een groot internationaal congres over assetmanagement, dat dit najaar in Nederland wordt georganiseerd, biedt hier een uitstekend platform voor. Daarom wordt op 19 oktober, als side event van dit congres de Infravation, een kennisdeelmiddag georganiseerd. De initiatiefnemers Infravation, de Bouwcampus, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, het WOW-netwerk en Rijkswaterstaat, nodigen je van harte uit voor deze Infravation middag op 19 oktober op de Bouwcampus van de TU Delft.

Infravation
Het doel van Infravation is het verbeteren van de efficiëntie en verlaging van de life cycle-kosten bij aanleg en onderhoud van wegen en bruggen én het beperken van de gevolgen voor het milieu. Rijkswaterstaat coördineert het programma dat wordt bekostigd door een aantal EU-lidstaten, Noorwegen, Israel, de Verenigde Staten en de EU. De projecten zijn gestart in het derde kwartaal van 2015 en uiterlijk in het eerste kwartaal van 2018 zijn hun innovatieve oplossingen getest en opgeleverd.

Het doel van de middag is om de GWW-markt, zowel de opdrachtgevers als de opdrachtnemers, kennis te laten nemen van de innovaties, de tussentijdse resultaten en verwachte eindresultaten van de negen Infravation projecten. Aan het eind van het Infravation programma demonstreren zij dat hun innovatieve oplossingen in de praktijk effectief zijn. Tijdens de middag wisselen we van gedachten over het toepassen van de oplossingen in de praktijk. De middag richt zich als onderdeel van het IALCCE congres op de internationale GWW-markt. De voertaal is daarom Engels. De middag is dan ook een mooie gelegenheid om internationaal te netwerken.

12.00 uur Inloop met lunch en eerste kennismaking projecten via posterpresentaties

13.00 uur Welkom door Jean Luc Beguin, Bestuurslid van Rijkswaterstaat en Hoofdingenieur-directeur Programma's, Projecten en Onderhoud

13.15 uur Pitches over elk project

14.00 uur Introductie en uitleg over de verdiepingssessies

14.10 uur Eerste ronde

15.00 uur Wisseling van verdiepingssessie

15.10 uur Tweede ronde

16.00 uur Afsluiting met netwerkborrel

 

Meer informatie (in het Engels) over de negen Infravation innovatieprojecten staat op www.infravation.net

Of zoek contact met Peter Wilbers (peter.wilbers@rws.nl), Richard van der Elburg (richard.vander.elburg@rws.nl) of Joris Vijverberg (joris.vijverberg@rws.nl)