Het juiste voertuig voor de juiste weg (Beleid Zwaar Transport)

Datum 05 oktober 2017

Workshop WOW-dag 2017

Alle wegbeheerders hebben te maken met een verouderd areaal en staan voor een grote opgave als het gaat om de instandhouding van de infrastructuur. Het gebruik van het wegennet is intensiever en complexer geworden, mobiliteit moet duurzamer en veiliger. Tegelijkertijd staan budgetten onder druk.

De infrastructuur slijt niet door het gebruik van auto’s. De schade die een vrachtauto toebrengt aan het wegdek is vergelijkbaar met 200.000 personenauto’s. Bij een overbeladen vrachtauto neemt de schade exponentieel toe.

We maken als wegbeheerders deel uit van één systeem. Het vrachtverkeer kijkt niet naar beheergrenzen. De mobiele kraan moet naar een bouwlocatie, de paardenmest naar de champignonkweker, een nieuwe voorraad verbandmiddelen naar een regionaal ziekenhuis en de auto’s naar de showroom: van deur tot deur.

Kunnen we als wegbeheerders aan alle eisen voldoen, als we al het vrachtverkeer overal blijven faciliteren? Is niet het moment gekomen om keuzes te maken in wat we wel en niet toestaan? Zodat we selectiever kunnen investeren in het netwerk. En kan dat op zo’n manier dat de economie er niet door vastloopt, maar dat het de logistieke sector juist een grotere reistijdbetrouwbaarheid oplevert?

Het idee van netwerkdifferentiatie is niet nieuw. In de DGB Goederenvervoervisie wordt opnieuw gespeeld met deze gedachte in de vorm van een kernnet. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar verkeersintensiteiten (zoals nu gebruikelijk), maar ook naar belasting in gewicht. De  uitgangspunten zijn concentratie en differentiatie. Het is een beleidsvoornemen, geen vastgesteld beleid.

Welke ideeën roept het principe van het juiste voertuig voor de juiste weg bij jou op? Welke mogelijkheden zie je, of juist welke bezwaren? Denk met ons mee over netwerkdifferentiatie en de toekomst van het goederenvervoer over de weg in ons land!

Sprekers

Deze workshop wordt verzorgd door Zwaartekracht. Zwaartekracht is een denktank van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu waarin de beleidsdirectie Bereikbaarheid (DGB), de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat en de Inspectie Leefomgeving en Transport zitten, de RDW en de provincie Zuid-Holland namens het IPO. Sprekers zijn in ieder geval:

Bert de Rooij van RDW

Nico Meininger van provincie Zuid-Holland

Volledig programma landelijke WOW-dag