Bijeenkomst Risicomanagement

Datum 19 april 2018
Tijd 12.15 - 17.30 uur
Kosten geen
Locatie Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein 1, 8011 CW, Zwolle
Doelgroepweg- en waterbeheerders werkzaam bij de Nederlandse overheid

Hoe verdeel je risico's tussen opdrachtnemer en opdrachtgever?

Op donderdag 19 april organiseren we een bijeenkomst over risicomanagement. Door middel van workshops en presentaties van provincies Overijssel en Noord-Holland, Dunea en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaan deelnemers aan de slag met de vraag hoe je risico's verdeelt tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Dagvoorzitter Lindy Molenkamp, hoofd eenheid Wegen en Kanalen bij de Provincie Overijssel deelt haar ervaringen met risicomanagement.

Programma en tijden

12.15 - 13.00 uur: Inloop met lunch.
13.00 - 13.15 uur: Opening door dagvoorzitter Lindy Molenkamp (Provincie Overijssel)
13.15 - 14.00 uur: Plenaire presentatie door Ansel Velthof en Marlotte Koster (Project DOEN).

‘Hoe mooi zou het zijn als in bouwprojecten de samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen zo goed is, dat de klant altijd blij is met het eindresultaat en er altijd sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk?’

Project DOEN is een project waarin wordt geleerd hoe de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen in projecten verder kan worden verbeterd. Het wordt uitgevoerd door projectteam NU DOEN dat bestaat uit projectteam DOEN (Rijkswaterstaat) en Combinatie NU (Mourik en BESIX). Samen leren we door te DOEN, tijdens de renovatie van de Nijkerkerbrug. Kijk hier voor meer informatie over Project DOEN.

14.00 - 15.00 uur: Ronde 1: deelnemers kiezen een van de drie workshops/presentaties:

 • Risico’s tijdens de sloopfase - Hanneke Oostrum (Dunea);
  • Grootschalige sloopprojecten komen bij drinkwaterbedrijf Dunea niet vaak voor. 20 jaar geleden is de Voorzuivering buiten bedrijf genomen, is het licht uit gedaan en zijn voordeur en hek op slot gegaan. Hoe zorg je ervoor dat de sloper zich alléén bezig hoeft te houden met de constructieve sloop, rekening houdend met uitdagingen als Natura2000, waterwingebied, aanwezige productiemiddelen, etc.?
 • Project Vechtdal Verbinding - Sander Wassink (Provincie Overijssel);
  • Het project Vechtdal Verbinding zit momenteel in de afrondende fase voor de contractstukken, en over een aantal weken zal de aanbestedingsprocedure starten. Bij dit project is een niet-veel voorkomende contractvorm hebben gekozen en daarbij is veel aandacht voor het risicomanagement tijdens de uitvoering. Dit gaat gezamenlijk opgepakt worden, waarbij ON een bonus kan verdienen als hij (ook OG-risico's) goed weet te beheersen. Tijdens de sessie gaat Sander in op de achtergronden, het project zelf, de gesignaleerde knelpunten en risico's en de gekozen contractvorm. Vervolgens zal interactief de risicoverdeling (en eo de bijbehorende bonusregeling) besproken worden. Kijk hier voor meer informatie over het project Vechtdal Verbinding.
 • Project Hoogwaterkering Den Oever - Wichard Hulsbergen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier):
  • Project Hoogwaterkering Den Oever is in oktober 2016 gegund aan de aannemers Van Oord. Het project, onderdeel van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma, omvat het ontwerpen en realiseren van de versterking van 900 meter havendijk in een complexe omgeving. De werkzaamheden worden in de periode 2017-2019 uitgevoerd. Tijdens de presentatie gaat Wichard in op de aanbestedingsfase en de realisatiefase. Hij vertelt over risicoafweging in relatie tot de keuze voor de contractvorm, verdeling van risico's OG en ON, prikkels in het contract en de bevindingen tot nu toe.

15.00 - 15.15 uur: Pauze.
15.15 - 16.15 uur: Ronde 2: deelnemers kiezen een van de drie workshops/presentaties:

 • Verdeling risico's tussen Dunea en leverancier - Floor Grevink (Dunea):
  • Floor bespreekt de verdeling van risico’s tussen Dunea en de leverancier bij de bouw van pilotinstallatie van Dunea, waar tijdens de bouw in samenwerking met een leverancier onderdelen ontworpen zijn;
 • Project Prins HendrikzanddijkRobin Witkamp en Sander Boer (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier):
  • Het project Prins Hendrikzanddijk is in oktober 2017 gegund aan de aannemer Jan de Nul. Het project, onderdeel van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma, omvat het op een innovatieve wijze versterken van 3 kilometer kust. De aannemer zal een toekomstbestendige waterkering in de vorm van duinen creëren in de Waddenzee. De werkzaamheden worden in de periode 2018-2019 uitgevoerd. Tijdens de presentatie gaan Robin en Sander in op de aanbestedingsfase en de realisatiefase. Zij vertellen over risicoafweging in relatie tot de keuze voor de contractvorm, verdeling van risico's OG en ON, prikkels in het contract en de bevindingen tot nu toe;
 • Standaard risico versus standaard beheersmaatregelen - Bas Offringa (Provincie Noord-Holland).

16.15 - 16.45 uur: Plenaire terugkoppeling.
16.45 - 17.30 uur: Afsluiting met borrel.