Bijeenkomst Materialenpaspoort

Datum 16 januari 2018
Tijd 13.00 - 16.30 uur
Kosten geen
Locatie Event corner, Griffioenlaan 2, Utrecht

Bijeenkomst Aan de slag met het materialenpaspoort - Duurzaamheid verbindt assetmanagement

Vervolg op "Assetmanagement verbindt Nederland – samen leren met LEF”

Hoe zorgen we ervoor dat de grondstoffen in ons areaal in de toekomst op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt?

Op dinsdag 16 januari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, organiseren we vanuit de groep Duurzaamheid van 'Assetmanagement verbindt Nederland' een sessie over het materialenpaspoort. Het materialenpaspoort is een systeem waarmee we gedetailleerd informatie over de materialen in ons areaal kunnen vastleggen, zodat we zoveel mogelijk waarde voor de toekomst kunnen behouden.

Sprekers vanuit Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Vitens, Waterschap Vechtstromen, Stantec en IV-Infra nemen je tijdens deze sessie mee in de wereld van het materialenpaspoort, assetmanagement en de circulaire economie. 

 

Programma

13.00 uur Opening en korte terugblik naar 22 juni en 13 oktober 2017
13.15 uur Presentaties door verschillende assetowners waarin de aanleiding (Parijs) en de vervangingsopgave centraal staan:
  • Jenne van der Velde – Rijkswaterstaat
  • Peter Korbee/Paul Janssen - Provincie Noord-Holland
  • Frank Beekman -Vitens
  • Marcel van Zutphen - Waterschap Vechtstromen
14.15 uur Roulerende werksessies om actief mee te denken over oplossingen:
  • Hoe kun je de inspecties gebruiken om beter in beeld te krijgen welke materialen/functies we al in bezit hebben  – Jeroen Nagel (Rijkswaterstaat)
  • Ontsluiting & delen van data - Foppe Gerlsma (Stantec)
  • Ontwerpen - Eefje van den Dungen/Kees-Willem Markus (IV-Infra)
  • Het materialenpaspoort lost niets op. Er is meer nodig dan een instrument - Paul Jansen/Peter Korbee (Provincie Noord-Holland)
16.00 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting
16.30 uur Einde bijeenkomst

Over Assetmanagement verbindt Nederland

Met 'Assetmanagement verbindt Nederland' willen we gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige weg- en watersector en infrastructuur. Op 22 juni 2017 benoemden we hiervoor een aantal thema's en op 13 oktober 2017 richtten we vier groepen op: assetregio, duurzaamheid, voorspelbaar onderhoud en bestuurlijke betrokkenheid. Deze bijeenkomst over het materialenpaspoort is georganiseerd vanuit de groep duurzaamheid.