Bijeenkomst inspiratie voor Infra-Innovatie

Datum 09 juni 2016
Locatie Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 in Den Bosch

Het wegennetwerk moet aan steeds meer eisen voldoen. Het moet efficiënter, sneller en duurzamer, maar tegelijkertijd staan de budgetten steeds meer onder druk. De inzet van innovatieve producten en technieken wordt gezien als één van de manieren om op deze omstandigheden in te spelen.

Hierbij is van belang dat de krachten en ideeën van provincies, gemeente, waterschappen en marktpartijen worden gebundeld. Zo kunnen we belemmeringen wegnemen en ideeën tot uitvoering brengen.

Sta je open voor Infra-Innovaties? Wil je leren van de ervaringen van anderen en contacten leggen met medevakgenoten om samen te komen tot nieuwe innovaties? Of om samen bestaande innovaties toe te passen?

Kom dan op donderdag 9 juni naar de Provincie Noord-Brabant voor de lancering van het Infra-Innovatie Netwerk voor decentrale overheden. Dit netwerk moet het centrale punt worden waarlangs opdrachtgevers en opdrachtnemers, vragen en ideeën, obstakels en oplossingen, processen en technieken elkaar kunnen vinden.

De middag heeft een interactief tintje en behandelt onder de vraag wat je, naast een zak met geld, inspiratie, kennis, kunde en samenwerking, nodig hebt voor infra-innovatie.

Programma

10.30

Innovatiemarkt en lunch

Bij diverse organisaties kun je kennis maken met ontwikkelde infra-innovaties.

12.25 - 13.15

Welkomstwoord door dagvoorzitter Arjan Driesprong; Directeur Dienst Beheer Infrastructuur, Provincie Zuid-Holland

Toespraak gedeputeerde Provincie Noord-Brabant mevr. Anne-Marie Spierings

Toekomstschets van de infra door Andrea Wiegman; trend researcher/ forecaster / historica

Pitch Infra-Innovatie Netwerk door Paul Waarts; Provincie Noord-Holland

13.20 - 13.55

Keuzesessies ronde 1: Thema Versnellingsroutes

Kunst van het loslaten - Werken met geïntegreerde contracten
Arjan Visser, CROW

Innovatiegericht inkopen: zo doe je dat!. Met een toelichting op geotextiel in dijkversterking.
Henkjan van Meer – Unie van Waterschappen
Martin Schepers – Waterschap Rivierenland

Strategie voor optimale balans tussen innovatie- en risicomanagement
Prof. Halman, Universiteit Twente

Innovatie in de Infra – Hoe goed en goedkoop samen kunnen gaan
Prof. Henk de Vries, Erasmus Universiteit

14.00 - 14.25 Pauze
14.30 – 15.05

Keuzesessies ronde 2: Innovatie ervaringen

Tilburg geeft ruimte voor infra-innovaties: voorbeelden en lessen uit de Tilburgse praktijk
Ben van de Ven; gemeente Tilburg

‘De motor voor innovatie is samenwerken met lef’
Cees van Luxemburg, Provincie Noord Brabant

Een beweegbare fietsbrug van biocomposiet
Sieds Hoitinga, Provincie Fryslân
Gilbert Mulder, RHDHV

Duurzame innovaties voor betere wegen
Mattijs Erberveld, RWS

15.10 - 15.45

Sessie 3: Innovatie-agenda

Tijdens deze sessie gaan we gezamenlijk 3 thema’s uit de innovatieagenda aanscherpen en aanvullen. Dit gebeurt in 3 verschillende sessies die tegelijkertijd lopen.

15.50 - 16.10

Plenaire afsluiting

Korte terugkoppeling Lancering Infra-Innovatie Netwerk Ludieke afsluiting door Floris Oudshoorn Stripstudio.nl

16.15 - 17.00 Borrel